annonse

Midlertidig base har fått navn – og godkjenninger

ambulansehelikopter
Midlertidig base: Den skal hete Tjeldsund helikopterflyplass, Elvemo. (Foto: Jan Fredrik Frantzen/Universitetssykehuset Nord-Norge)

Den midlertidige basen for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland har fått navn: Den skal hete Tjeldsund helikopterplass, Elvemo.

Tor Johannes Jensen

Samtidig har Luftfartstilsynet godkjent søknaden fra prosjektet om konsesjon for etablering av den midlertidige landingsplassen.

Dessuten har Skånland kommune godkjent søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som var nødvendig fordi området i planen er regulert til idrettsformål. Dersom det ikke kommer inn tungtveiende innsigelser før klagefristen går ut i løpet av påsken, kan vi sende inn byggesøknad for basen.

For den midlertidige basen på Trøsen skal det leies inn moduler for bolig-/kontordel og plasthaller for hangar og garasje. Det må gjøres en del grunnarbeid for landingsplass, adkomstvei, fundamenter og gulv for hangar og garasje, inngjerding og teknisk infrastruktur. Prosjektet har fått inn tilbud på tre separate anbudskonkurranser: Tilbudskonkurranse på leie av moduler, på leie av haller, og på generalentreprise for grunn-, bygningsmessige og tekniske arbeider.

Nå arbeider prosjektet aktivt med denne prosessen.

Landingsplassen må også ha en teknisk og operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne tas i bruk, og prosjektet har sendt inn søknad om dette. Det videre arbeidet med denne godkjenningen må nå vente til basen er fysisk på plass og Luftfartstilsynet kan få gjort nødvendig befaring av basen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse