annonse

Millionstøtte til veteran-kutteren Glimt II

1488804567783.jpg
Glimt II er under antikvarisk restaurering ved Samhold slipp i Sørvågen, der arbeidet med denne har vært stilt noe i bero ei tid. (Foto: Trond K. Johansen)

BØ: Riksantikvaren har tildelt 983.000 kr i støtte for i år til restaurering av Bø-kutteren Glimt. Børøysund får også støtte.

Mareno Leonhardsen

– Vi er nesten i himmelen, sier initiativtaker og ildsjel i Hovden, Konrad Hansen til Bladet Vesterålen, glad og stolt. For tildelinga er også en anerkjennelse for arbeidet som gjøres med veteranen, ikke bare til ildsjelene i Bø som eier båten, men også til håndverkerne Ingebrigtsen i Sørvågen i Øksnes, der Riksantikvaren har besøkt arbeidene.

– Og best av alt er at Riksantikvaren ikke bare har tildelt de 983.000 kr i år, men det er også kommet forhåndstilsagn om 985.000 kr for 2020, understreker Konrad Hansen.

– Det gir forutsigbarhet for at arbeidet kan fortsette, uten å vente i spenning på om det ville komme mer penger. Nå har vi pengene. 

Kutteren har nemlig også tidligere fått nødvendige bidrag fra Riksantikvaren til det store restaureringsarbeidet.

– Båten blir som et skrin. Det blir nesten for galt å sette den på havet, sier Konrad Hansen muntert til Bladet Vesterålen, fra fiskefeltet utafor Hovden.

– Når regner du med at båten kan bli ferdig?

– Jeg vet ikke hvordan Andreas og Yngve Ingebrigtsen tenker å legge opp arbeidet videre. Nå har vi i hvertfall finansieringa på plass. Tidligere har det stått på oss, som ikke har klart å skaffe penger etter hvert til arbeidet. Jeg regner med at det ikke er vanskelig for dem å bli ferdige. Motoren er på plass i Sørvågen, og så skal også styrehuset restaureres. Nå blir alt så mye enklere, legger Hansen til.

Andre tildelinger

Børøysund får 1.834.000 kroner.

Andre fartøy i Nordland som får støtte av Riksantikvaren er Anne Bro med 6 millioner, Skogøy med 900.000 kroner, dessuten Troms-båtene Grytøy med 5.696.700 kroner, Føggelen 5.000 kr og Fuglø 156.600. 

Grytøy har også fått forhåndstilsagn om ytterligere 750.000 kr for 2020, Anne Bro om ytterligere 1,3 millioner.

Ildsjeler

Det er i dag om lag 250 historiske fartøy på Riksantikvarens verneliste. 14 av fartøyene er fredet, de andre har status som vernede skip.

− Fartøyvernet gjør historien vår levende og tilgjengelig. Landet rundt blir det gjort et viktig arbeid for at disse flotte, gamle skipene skal være i god stand. Fartøyene forteller om Norges maritime historie. Det er viktig at staten bidrar med penger til istandsetting, slik at vi alle kan forstå mer av denne stolte tradisjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flere tusen frivillige langs hele kysten og langs vannveiene i innlandet legger årlig ned langt over 130.000 dugnadstimer til arbeid med fartøyvern.

Tildelinger i 2019

Riksantikvaren har prioritert fartøy som nærmer seg ferdigstilling av større restaureringer. Eksempler på dette er fraktefartøyet «Anne Bro» fra 1911, passasjerfartøyet D/S «Bjoren» 1867, fraktefartøyet M/S «Brandbu» 1907, ruteskipet «Børøysund» fra 1908, oppmålingsskipet «Hansteen» fra 1866, fiskefartøyet M/S «Hermes» fra 1937, lokalbåten «Hvaler» fra 1892 og passasjerfartøyet M/S «Riskafjord ll» fra 1864. For 2019 har det kommet inn søknader fra 134 fartøy på til sammen nesten 260 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 63 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 25 % av den samlede søknadssummen.

Dampskipet Børøysund

De to siste årene har det fredete dampskipet Børøysund ligget på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Fartøyet har bevart kullfyrt kjele og dampmaskin og er i dag en av landets siste kullfyrte dampbåter. Dampkjelen hadde skader, og skulle repareres med tilskudd fra Riksantikvaren. Under arbeidene oppdaget mannskapet og håndverkerne at skaden hadde et mye større omfang enn først antatt. Nå er det ikke slik at man finner kompetanse på 100 år gamle dampkjeler hvor som helst, så hele restaureringen utviklet seg til et grundig læringsprosjekt med aktører fra alle faginstanser. Fartøyet er nå endelig tilbake i et historisk havnemiljø ved Akerhuskaien i Oslo. Når Børøysund nå mottar tilskudd for 2019, bidrar Riksantikvaren videre til å få Børøysund tilbake i drift.

annonse