Nyheter

Nå legges kabelen til Havobservatoriet

Nå legges kabelen til Havobservatoriet

BØ: I dag går offshorefartøyet «Seven Viking» fra Stavanger til Hølla utafor Hovden for å forlenge sjøkablene til nye sensorplattformer i Havobservatoriet.

23 km kabel og første del av havobservatoriet var på plass i 2015. Nå skal nye 37 kilometer kabel legges utenfor Vesterålen slik at ytterligere fire observasjonspunkter kan kobles på kabelen. 60 km fiber- og strømkabel tilsammen, helt ned til 2500 meters djup, for å vise havmiljøet «live».

Det er offshorefartøyet «Seven Viking» fra selskapet Subsea 7 Norway AS som skal legge kabelen på havets bunn utenfor Hovden.

Sensorplattformene på havbotnen skal utstyres med en rekke måleinstrumenter som ekkolodd, strømmåler og kamera, som kan følge med på livet i havet fra havbunnen og helt opp til overflaten. I tillegg er det planlagt å sette ut et femte punkt som ikke skal kobles på kabel, men overføre data via akustisk kommunikasjon.

Kabelen lastes opp på offshorefartøyet «Seven Viking» for avfart til Hølla utafor Bø. (Foto: Subsea 7 Norway)

Ny innsikt

Kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er svært viktig, sier forskerne, og viser til at 70 prosent av all yngel og egg fra de kommersielle norske fiskebestandene driver gjennom dette området:

– Sanntidsdata fra havmiljøet vil gi fundamental ny innsikt i marine prosesser og ny forståelse for marine økosystem. Vi kan også kvantifisere skreivandringen til og fra gytefeltene i Lofoten og knytte dette til dynamikk i havstrømmene. Vi kan få ny innsikt i hva driver planktonoppblomstringen og hvordan den virker på rekrutteringen av fisk, sier prosjektleder Espen Johnsen.

Klargjøres

Men først skal altså kabelen legges klar på havbunnen. I neste omgang – trolig til neste år – skal sensorplattformene settes ned på havbunnen og kobles på kablene. Dette anbudet fikk selskapet Imari AS sammen med Develogic Subsea Systems.

Kablene stekker seg allerede 23 km ut til korallrevene på havdjupet Hølla, fra Hovden i Bø. Kart: Havfoskningsinstituttet.

LoVe vokser

Prosjektet heter Lofoten-Vesterålen Cabled Observatory (LoVe) og startet i 2013 med at Statoil og HI satte ut den første observasjonsplattformen ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen.

I 2015 fikk prosjektet 60 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd og en rekke nye prosjektdeltakere. Disse er Forsvarets forskningsinstitutt, Uni Research, Universitetet i Bergen, Statoil, Norges Fiskarlag, Universitetet i Tromsø, Sintef IKT, Christian Michelsen Research AS, NCE Subsea og Jacobs University Bremen.