annonse

Nå skal de skape folkefjellet på Storheia

Lanserte
Lanserte: Grunneiere og politikere står sammen om å skape et folkefjell i særklasse på Storheia. (Foto: Tor Johannes)
Storheia (504 m.o.h)

Storheia skal bli folkefjellet for alle, med fjellkonserter og arrangement i fjellet. Hadsel kommune håper å få sluttetappen på Arctic Race of Norway neste år.

Tor Johannes Jensen

– Hadsel kommune og grunneierne ønsker i samarbeid med organisasjoner og næringsliv å utvikle det grønneste, råeste og mest spektakulære folkefjellet for alle, sa ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Spleise

Kommunen og partnerne har med hjelp fra Fiskeriparken Egga laget et prosjekt med ei kostnadsramme på inntil 12 millioner kroner.

Ordføreren understreker at det ikke skal brukes noen penger som ellers ville gått til skole, helse eller omsorg.

Tanken er å få et spleiselag mellom flere partnere – for eksempel, fylkeskommunen, Telenor, Norkring, Trollfjord og andre. Man skal også jobbe med sponsorpakker. I den ramma ligger ikke minst oppgradering av dagens vei opp.

Tilgjengelig for flere

– Dette skal bli folkefjellet for alle, sier Aasvik.

Ordføreren snakker om Storheia som et spesielt fjell, med adgang opp fra både Melbu og Stokmarknes.

– Et enstemmig formannskap og grunneiere har lyst til å gjøre fjellet tilgjengelig for flere, uavhengig av funksjonsnivå.

Hun snakker om både folkehelse, bærekraft, næringsliv og samarbeid rundt opplevelsene på fjellet.

Hun siterte Sondre Justad: «Æ vil kjenne at æ lev».

– For noen år siden hadde jeg ingen sjanse til å komme opp, etter kompliserte svangerskap, som gjorde at jeg var avhengig av rullestol og krykker en periode. Med masse trening og rehabilitering har jeg klart mer. Og 22. mai 2016 kom jeg helt opp for første gang på mange år. Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å ikke kunne delta, sier hun.

Syklister

Hun ble for ei tid siden kontaktet av syklister som hadde lyst til å lage et arrangement opp til Storheia.

– Det så jeg som en mulighet. Regionen ønsker å utvikle reiselivet. Vi ønsker å gjøre dette spektakulære området tilgjengelig. Men det er avgjørende at vi kan få det til uten forurensende kjøretøy, påpekte hun.

Se kommunens egen presentasjonsvideo for prosjektet. Artikkelen fortsetter under videoen:

Håper på Arctic Race

Ordføreren har vært i kontakt med Arctic Race of Norway over tid.

– De har vært her og sier at den spektakulære utsikten og stigningen opp er unik, og vil gi en spesiell opplevelse, ikke bare i Nord-Norge, men i Europa. Vi veit ikke hva de lander på, og det er ikke noen forutsetning. Om noen dager vil de offentliggjøre sine løyper for neste år. Da får vi se, sa Aasvik.

– Hva med NM på ski, eller landslagssamling for langrennslandslaget, en friluftskonsert for familien, NM i rattkjelke? la hun til.

Fem arrangement i året

Målet er uansett bærekraftig reiselivsutvikling.

– Veistyret har støttet planer om utbedring av veien og oppgradering med asfalt. De nye gruppene som får tilgang gjennom oppgradering skal ikke gå på bekostning av dagens brukere. Bommen på Husby skal kunne åpnes for fem arrangement. Det er ei viktig begrensning, sa hun.

Avtalen om bruk vil stille krav til bærekraft og krav om folkehelse-engasjement.

– Vi tror at slike krav vil føre til at flere vil tenke på arrangement som er inkluderende og miljøvennlig. Vi har hatt møter med Røde Kors, sykkelklubben, idrettslagene, turlaget og andre, understreket ordføreren.

Bærekraft og stedsutvikling

Hun viste til at Sondre Justad avlyste konserten sin på Festvågtind i sommer fordi stien opp var utslitt.

– Vi kanalisere økt aktivitet på en bærekraftig måte her. Det er naturlig å ta med representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samtidig ser vi at dette kan legge til rette for stedsutvikling, økt besøk og handel.

– Ikke minst handler dette om å lage en driftsorganisasjon som kan drive dette over tid på en god måte.

Ingen nye bygg

– Hva mener vi når vi snakker om en «arena»? Vi kunne sagt Destinasjon Storheia, men det rommer ikke tilrettelegging for alle. Vi kommer ikke til å støtte nye bygninger eller noen gondolbane. Men vi skal gjøre Storheia mer tilgjengelig, tilføyde Daniel Sowe.

– Noen lurer på hva som blir det neste hvis vi tillater kjøring til fem arrangement. Det skal ikke være mer, og ikke åpnes for allmenn ferdsel med privatkjøretøy, bare nødvendig trafikk. Kommunen skal ikke overta veien, og vi skal ikke ta oss til rette. Det er heller ikke snakk om busslaster med turister, men tilrettelegging for å gå, springe, gå på ski eller rulle opp, sa Siv Dagny Aasvik.

Det minste og det største

Ordføreren pekte på at det står et enstemmig formannskap bak, sammen med grunneierne. Man er enige om at vi må ha en bærekraftig måte å løse det på.

– Dette er ikke noe vi må, men noe vi kan. Vi kan skape en unik mulighet her. Det minste vi kan få ut av det, er mer tilgjengelig utformet turvei, og det største er en arena for idretts- og kulturarrangement av ulik størrelse, slo hun fast.

– For å få det vi ønsker ut av Storheia og gjøre det til et folkefjell, må adkomsten tilpasses, understreket Daniel Sowe fra Fiskeriparken Egga, påtroppende næringssjef i Hadsel.

Kvilepunkt og selfieplasser

Turstiene skal bevares som i dag. Det er ifølge ham bare veien, som er definert som bruksvei, man vil oppgradere.

Han påpekte at det er krav til universell utforming, som kvilepunkt på veien.

– Da kan du gjøre mer ut av det – et selfiepunkt, utkikkspunkt spesialtilpasset miljøet der du er, eller mer, sa han.

Sowe beskrev fire arbeidspakker.

Én del handler om å stable på beina en driftsorganisasjon sammen med grunneiere, frivillige lag og foreninger, og interesseorganisasjoner.

– Målet er også at den skal være selvgående og avlaste og være til nytte for idrettslagene.

AR fra toppen

Han pekte på muligheter for geocaching eller ei quizløype opp til toppen.

– Og vi jobber med augmented reality, utvidet virkelighet, som kombinerer det vi ser i den virkelige verden, med det vi kan gjøre på skjermen. Se for deg at du står på toppen, ser utover og sveiper på telefonen, og får opp informasjon om Neptun, Galleri Uvær og Taen. Eller sponsorer. Dette skal stimulere til folkehelse og finansiering, sier Sowe.

– Det vi gjør her, er banebrytende i nordnorsk sammenheng, mener han.

Sponsorer

Nå skal man prøve å finansiere Arena Storheia, med sponsorer og andre.

– Onsdag startet dialogen med idrettslagene. De vil involveres så de best mulig kan ivareta flest mulig sine interesser. I beste fall treffer vi full pott og får Arctic Race of Norway neste år, sier Sowe.

Det skal grøftes, skoges og legges nye stikkrenner på veien. Skogingen starter i disse dager.

– Dette vil være med og definere hvordan Hadsel kommune blir sett på av kommende generasjoner, sammen med blant annet det nye Hurtigrutemuseet, sier Daniel Sowe.

Nå begynner man å sende søknader, jakte på sponsorer og jobbe videre, blant annet med å få ei styringsgruppe i gang.

Grunneierne

Grunneierne er med, først og fremst gjennom veistyret, som forvalter veien.

– Der har et overveldende flertall sagt ja, så vi har en avtale. Vi har drøftet innholdet og er muntlig enige. Så vil det være naturlig å ha noe signert når vi skal begynne å investere, sier rådmann Ola Morten Teigen.

Paul Arne Johansen fra veistyret er glad for muligheten til å få rustet opp veien. Han slår fast at alle som er grunneiere langs veien, er med.

– Den lille motstanden vi har hatt, eier ikke langs veien. Mange er redd for økt trafikk, men det er ikke vi. Vi har en politikk der vi låser bommen, og det er ikke noe problem å handtere. Så lenge det er ei bærekraftig linje, går dette bra. Ingen av de som grenser opp til veien, har noe å utsette på dette. Vi har allerede en del trafikk på Husbykollen. Det er ikke noe problem med det, annet enn lite parkeringsplasser. Vi har jo ikke sett like langt som kommunen, men de har jo mye større visjoner enn det vi hadde først. Trafikken i mars gir en viss slitasje på naturen. Men jo mer tilrettelagt det er, jo mindre blir slitasjen, sa han.

Tilgang for alle

Arvid Husby fra veistyret medga at de ikke var pådrivere i starten.

– Det var i forbindelse med Arctic Race at det kom ønske om at dette kunne bli en del av opplegget. Derav har kommunen bygd videre til det som er lagt fram i dag.

Han viste til at de aktive brukerne av veien i dag foruten grunneierne, er Norkring, Trollfjord og Røde Kors hjelpekorps. Og så vil man la bevegelseshemmede få muligheten.

Bjarne Hals, som er grunneier i en part på nordsida, er veldig positiv.

– Det gir tilgang til fjellet for alle. Området er allerede så berørt, og det er vei fra før, så det må være til allmenn nytte og mer enn det å utvide det.

Ikke biltrafikk

– Det ble allerede sagt at veien skulle åpnes for turister da den var helt ny. Kombinasjonen av beite og trafikk var veldig uheldig. Siden har porten vært låst. Jeg regner med at det kan bli en arena for friluftsliv, sykling og ski – og rullestoler. Men vi må ikke slakke på reglene. Biltrafikk har ikke noe i utmarka å gjøre, sier grunneier Per Ivar Hultgren.

Einar Roger Pettersen pekte på at det må legges til rette for idrett og ulik bruk, blant annet gjennom at det må være mulig å gå på grus på sida av asfalten.

– Et rulleskiløp opp på Storheia vil være på høyde med det beste i utlandet, sa Pettersen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse