annonse

Neste stopp: Stortinget

Orion-fly
Orion-fly: Orion-fly på Andøya flystasjon. (Foto: Forsvaret)
Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Harald Fodstad. (Foto: Fredrik Sørensen)

Å legge ned noe som er bra, og flytte det hele 12 mil til noe som garantert blir mindre bra, og attpåtil måtte betale en ubehagelig stor sum for dette, ja det er et drøyt stykke å svelge.

  • Harald Fodstad

Om kort tid leverer forsvars- og utenrikskomiteen sin innstilling, og Stortinget skal debattere saken i plenum i begynnelsen av mai. Som kjent har både Ap og de andre partiene (minus Høyre og Frp) kommet med hvert sitt forslag angående Andøya flystasjon.

Sp, SV, MDG, V, Krf og Rødt foreslår en ekstern gjennomgang av beslutningsgrunnlaget, mens Ap foreslår en intern gjennomgang. Dette blir uansett en viktig dag for fremtiden til Andøya flystasjon. Saken ble først utsatt i påvente av kvalitetssikringen og konseptvalgutredningen (KVU) om Evenes. Denne er nå ferdig og overlevert til regjeringen.

Om KVU`en sier de som utarbeidet denne at konklusjonen kunne vært en annen dersom Andøya flystasjon også hadde blitt vurdert. I klartekst betyr jo dette at man stiller seg undrende til vedtaket om nedleggelse. Et sterkt signal fra firmaet regjeringen selv valgte til å foreta KVU`en!

Under den direktesendte stortingshøringen i vinter var luftvern det avgjørende moment mot Andøya flystasjon. Dette argumentet brukes ikke med kraft lenger. Mye tyder på at argumentet om at overvåkingsflyene skal trekkes ut til sikre flyplasser ved en tilspisset situasjon nå blir lyttet til.

Økonomi har vært den andre bærebjelken mot Andøya flystasjon. Det kan se tilforlatelig ut å slå sammen to flyplasser til én, også økonomisk. I et svært langt løp skal det også være lønnsomt, om enn marginalt, skal vi tro kalkylene.

Men går man i dybden, ser man snart at disse flystasjonene er svært forskjellige. Andøya flystasjon er spesialisert for oppgaven maritim overvåking gjennom årtiers bygging av infrastruktur, på Evenes må alt bygges opp fra scratch. Andøya flystasjon har plass i overflod, på Evenes er det for trangt. Nylig er det kommet frem at det må til flere byggetrinn på Evenes for å kunne møte behovene, dog er disse byggetrinene ikke tatt med i prislappen Stortinget og alle andre har fått servert. Uredelig? Døm selv.

Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Harald Fodstad. Foto: Fredrik Sørensen

Selv med flere byggetrinn er det mer enn tvilsomt, snarere umulig, om Evenes får kapasitet til å ta imot nok allierte forsterkninger. Den kapasiteten ble jo radikalt innsnevret ved nedleggelse av Bodø og Andøya flystasjon. Det er i det lyset vi må se planene om beredskapsbaser som nå verserer.

Regjeringen har ikke sagt det enda, men det vil ikke forbause om nettopp Andøya flystasjon blir foreslått til en slik. Det vil få to iøynefallende konsekvenser: Det vil medføre nye utgifter for Forsvaret (og dermed øke de totale kostnader med flyttingen til Evenes), og området blir båndlagt for annen virksomhet. Det siste er en vesentlig ulempe for kommunen, som jo var stilt i utsikt å disponere store områder til næringsutvikling med mere.

Det lille men høyt spesialiserte fagmiljøet som kan maritim overvåking holder nå på å forvitre. Konsekvensen kan fort bli at amerikanerne overtar jobben. Det ville med rette bli negativt oppfattet i Kreml, og forsuret vårt bilaterale forhold til naboen. Det er viktig for Norge at vi gjør overvåkingen selv, men da må vi ta vare på kompetansen!

Å legge ned noe som er bra, og flytte det hele 12 mil til noe som garantert blir mindre bra, og attpåtil måtte betale en ubehagelig stor sum for dette, ja det er et drøyt stykke å svelge. Jeg tror nok at sluttregningen på Evenes, dessverre  i god tradisjon, blir mye større enn tallene de opererer med i dag (ganger 2 eller 3?) men den fasiten får vi jo ikke før det er for sent å gjøre noe med det.

Politikere, dere har fått mange innspill i denne saken. Dere må lytte til begge sider, og veie for og imot. Dere skal ikke stemme for eller imot nedleggelse av Andøya flystasjon denne gangen, men om det skal bli en ekstern eller intern gjennomgang av beslutningsgrunnlaget som lå til grunn for vedtaket om nedlegging. Vi vil selvsagt ha en ekstern, og dermed en mest mulig objektiv gjennomgang, som vi kunne ha festet lit til. Og som kunne danne grunnlag for at det kan bli ro om denne saken. Er det for mye forlangt?

annonse