annonse

– Nesten 5.000 flere kunne vært i jobb i Nordland

Illustrasjon
Illustrasjon: Blant annet innen bygg og anlegg mangler kvalifisert arbeidskraft i fylket. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Idar Ovesen)

Bedriftene i Nordland kunne ansatt 4.874 flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse, viser årets bedriftsundersøkelse fra Nav.

  • (Pressemelding)

Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

– I april 2019 har vi registrert 2 389 helt arbeidsledige i Nordland. Mange av de ledige oppfyller ikke kravene arbeidsgiverne har, slik at virksomhetene til tross for tilgang på ledige melder om rekrutteringsproblem, sier direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavnes.

22 prosent av de 1.096 spurte bedrifter i Nordland meldte om rekrutteringsproblemer i årets bedriftsundersøkelse. Dette er åtte prosentpoeng flere enn i fjor. Bedriftene har i enda større grad enn i fjor utfordringer med få kvalifiserte søkere. Dette kan skyldes høyere etterspørsel etter arbeidskraft og/eller mindre tilbud av arbeidskraft. Positive forventninger til kommende år kan ha medvirket til at bedriftene allerede har økt sin rekruttering.

19 prosent av bedriftene i Nordland melder om alvorlige rekrutteringsproblemer siste tre måneder. Bedriftene har ikke klart å rekruttere ansatte med den ønskede kompetansen. Bedrifter som antar at de ikke får kvalifiserte søkere, lyser derfor til en viss grad ut stillinger med reduserte kvalifikasjonskrav.

31 prosent av bedriftene forventer en økning i sysselsettingen i egen virksomhet kommende år – ni prosentpoeng høyere enn i 2018. For ett år siden rapporterte bedriftene en svakt pessimistisk forventning fremover; denne trenden synes å ha snudd i 2019

Behovet for kvalifisert arbeidskraft er konstant innen mange yrker, og det er en utfordring både å rekruttere og beholde arbeidskraft med relevant utdanning. Dette er spesielt merkbart i gruppen unge voksne, som stadig oftere flytter ut av landsdelen.

Størst mangel på arbeidskraft er det innen næringene helse- og sosialsektoren og bygg og anlegg.

– Det er rekrutteringsproblemer i 62 av om lag 246 yrker det lyses ut stillinger i. Vi ser at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en stor andel yrker med høgskole/ universitetsutdanning, praktiske håndverksyrker med fagutdanning og yrker i industrien som krever fagbrev. Det er helt klart en fordel å tenke på utdanning hvis man er arbeidssøker i dag, sier Stavnes.

– Etterspørselen etter arbeidskraft innenfor helsesektoren vil være økende i årene som kommer. Dette har blant annet sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen vår, sier Stavnes.

annonse