annonse

– Nordland får for lite penger

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap)
Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap): (Foto: Pressebilde)

Under høringen knyttet til kommuneproposisjonen 2020, ga fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap), tydelige signaler fra Nordland.

– Jeg ga beskjed om at måten man beregner kostnadene til de nye oppgavene vi får fra årsskiftet, ikke står i forhold til de faktiske utgiftene. Dette må endres, sa fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Er hørt i inntektssystemet

Det har over mange år vært en diskusjon rundt fylkeskommunenes finansieringsmodell. Nå er føringene for inntektssystemet laget, og gir forutsigbarhet for fylkeskommunenes budsjettprosesser, heter det i ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Jeg kunne selvsagt pekt på de elementene vi ikke er fornøyde med. Men vi må være fornøyd med at vi til en viss grad er blitt lyttet til. Modellen tar nå i større grad opp i seg de faktiske kostnadene med å drive en fylkeskommune med en geografi som gir noen andre utfordringer enn eksempelvis på Østlandet, fastslår Torgersen.

Grønt skifte

Fylkesrådet i Nordland har hatt betydelig oppmerksomhet på det grønne skiftet. Eksempelvis er det signalisert at alle fergene på fylkesvei 17 skal være null- og lavutslipp. I tillegg skal Bodø bli den første helelektriske bussbyen i Norge.

– I Nordland finner du en fjerdedel av alle kollektive ferje- og båtruter i Norge. Når vi legger inn krav om null- og lavutslipp, vil dette gi betydelige utslippskutt - også nasjonalt. Men det grønne skiftet koster betydelig mer enn det Enova klarer å betale. Da må Stortinget og regjeringen legge atskillig større tyngde i det, dersom de mener vår grønne satsing har noe for seg, argumenterer Torgersen.

Frie inntekter

Torgersen avslutter høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite med å be komiteen bidra til at fylkeskommunens fri inntekter styrkes.

– Vi ber komiteen bidra til at fylkeskommunenes frie inntekter styrkes. Inntektene må ligge på et nivå som sikrer at fylkeskommunen kan ivareta samfunnsutviklerrollen, et godt tjenestetilbud og en infrastruktur som fremmer miljø, næringsutvikling og bosetting. Tilsvarende må regionalutviklingsmidlene som er betydelig redusert de siste årene, økes eller opprettholdes.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse