annonse

Nordland Fylkesting: Folket skal eie havet.

Felleseie
Felleseie: – Havet og fisken er fellesskapets eiendom, sier Fylkestinget i Nordland. (Foto: Bjørnar Hansen)

Nordland SV fikk på fylkestingets siste dag i Svolvær onsdag, gjennomslag for en uttalelse om at folket skal eie de marine ressursene, og at disse skal komme kystbefolkningen til gode.

Mareno Leonhardsen

I uttalelsen heter det også at Nordland Fylkesting ser det nødvendig å snu utviklinga der en stadig større andel av de totale kvotene eies av en stadig mindre gruppe mennesker.

Marius Jøsevold, leder i Nordland SV, er fornøyd med at uttalelsen gikk gjennom, og mener den gir en klar beskjed til regjeringen om å endre kurs.

– Det er uakseptabelt at fisken, som har bygd landet gjennom tusen år, skal selges ut til et knippe rederbaroner som utelukkende prioriterer privat avkastning. Felles ressurser skal komme til felles nytte.

Jøsevold ser uttalelsen i sammenheng med et grunnlovsforslag SV leverte tidligere i år.

– Det er levert grunnlovsforslag om fiskeriene fra både Arbeiderpartiet og SV. Forskjellen er at APs forslag ikke inneholdt noen henvisning til at kysten skulle tilgodeses. Det at Arbeiderpartiet i landet største fiskerifylke stemmer for nettopp dette bør få partiet sentralt til å vurdere å stemme for SVs forslag, heller enn for den mindre omfattende lovendringen AP leverte, sier Marius Meisfjord Jøsevold.annonse

annonse

annonse