annonse

Ny analyse av Sortland-trafikken

Analyse
Analyse: Vesterålsgata skal under lupen i en ny analyse. (Arkivfoto) (Foto: Arkivfoto)

SORTLAND: Trafikkmønsteret i Sortland skal nå analyseres. – Vi trenger et bredt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om trafikk og handel i Sortland, sier prosjektleder Helle Næss.

Morten Berg-Hansen

Næss sier utgangspunktet for arbeidet som skal gjøres er formannskapets vedtak om at det skal utarbeides en ny handelsanalyse og ny trafikkanalyse. Dette vedtaket er fattet i forbindelse med at politikerne ønsker å gjøre justeringer i byplanen for lettere å kunne tillate ny handelsaktivitet både i og utenfor Sortland sentrum.

Byplanen ble i sin tid kritisert nettopp for å gi for få arealer til handelsnæringa og særlig storhandels konsepter. For å imøtekomme dette behovet, og de stadige innvendingene fra Statens vegvesen til nye handelsprosjekter i tilknytning til Vesterålsgata, ønsker politikerne en ny trafikkanalyse.

– Dette er både en trafikkanalyse og en mulighetsstudie. Formålet er å se på trafikken i et større perspektiv. Vi skal se på gata og kryssene, men vi skal også se på mulighetsrommet som eksisterer. Her kommer kollektivtrafikk, myke trafikanter og alternative kjøremønster også inn i bildet, sier Næss til Bladet Vesterålen.

Sortland kommune har satt i gang et arbeid i samarbeid med både Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen, og trafikkanalysen har nå fått tilsagn om inntil 300.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen, forutsatt at Sortland stiller med det samme beløpet. Tilsagnet omfatter trafikkanalyse inkludert mulighetsstudie, og handelsanalyse skal inngå i dette.

– Handelsanalysen skal inngå i dette arbeidet, og det er naturlig, ettersom handelen i stor grad påvirker trafikken i Sortland. Det gjelder både persontrafikken av kunder og varetrafikken til forretningene, sier Næss.

Hun sier styringsgruppa for prosjektet nå skal starte arbeidet med å konkretisere og avgrense analysene som skal gjøres, før det hyres inn ekstern konsulent til å gjøre selve jobben.

– Det er avgjørende for samarbeidet at vi sitter rundt samme bord som vegvesenet og fylkeskommunen. Sammen kan vi finne gode løsninger, og lage en analyse med god kvalitet. Mange av tiltakene må også skje i samarbeid med flere aktører, sier Næss.

Hun legger til at det er naturlig både å involvere næringsliv, politikere og andre aktører.

– Vi håper å få et bredt kunnskapsgrunnlag på bordet, og så får politikerne i sin tur avgjøre hva som eventuelt skal gjøres med byplanen, sier Næss.

Hun sier handelsanalysen, som er en del av prosjektet, også skal bidra til en mal for framtidige handelsanalyser i andre deler av fylket.

– For Sortland er det viktig at vi får en god handelsanalyse, og så er det spennende å bidra til noe som kan tas i bruk i resten av fylket også, sier Næss.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse