annonse

Nye ambulansehelikoptre i drift

: Det nye Airbus H135-T3H lander på en fjelltopp i Ål. (Foto: Luftambulansetjenesten HF)

De første av 15 nye ambulansehelikoptre ble sist fredag satt i drift på luftambulansetjenestens base på Ål i Hallingdal.

  • Pressemedling

Norge er først i verden til å ta i bruk det nye avanserte H135 T3H helikopteret fra Airbus i sivil luftfart. Det har større løfteevne, kan fly lengre og vil ha større gjennomføringsevne i dårlig vær enn det ti år gamle helikoptret det erstatter.

Mer robust tjeneste

I løpet av vår og sommer skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner av typen Airbus H145T2 med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt som gjør tjenesten mer robust.

– Alle våre nye helikoptre betyr økt sikkerhet for mannskap og pasienter under flygning, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Godt sikkerhetsutstyr

Fra 1. juni 2018 skal alle helikoptrene til luftambulansetjenesten flys og vedlikeholdes av Norsk Luftambulanse AS. Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er krevende og forbundet med risiko.

– Derfor har Luftambulansetjenesten HF som oppdragsgiver valgt å utstyre alle våre helikoptre med det nyeste innen sikkerhets- og navigasjonsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet og en meget avansert autopilot, sier Juell.

– Det nye helikopteret har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektivitet ved lange og krevende oppdrag ut fra basen på Ål. Siste generasjons cockpit teknologi (Helionix) gir autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre. Dette sammen med mye bedre situasjonsoversikt gir bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Helikopteret har også moderne innredet kabin der den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt forbedrete lysforhold. Det blir generelt en bedre arbeidsforhold for legen om bord. 

annonse