annonse

Nytt KV-skip i 2022

Erstattes
Erstattes: KV Andenes og KV Nordkapp, her ved kai på Sortland, skal fases ut fra 2021 for å gi plass til tre nye, havgående kystvaktfartøy. (Foto: Arkivfoto)

SORTLAND: Det første av i alt tre nye Kystvakt-skip skal stå klart i 2022.

Morten Berg-Hansen

Det går fram av regjeringas forslag til statsbudsjett som ble lagt fram torsdag.

For et drøyt år siden ble det kjent at de tre skipene i Nordkapp-klassen, KV Nordkapp, KV Andenes og KV Senja, skulle erstattes. Regjeringa gjorde det samtidig klart at bare norske verft skulle få delta i konkurransen om bygginga. Dette av hensyn til forsvarets behov for beredskap og forsyningssikerhet, og av hensyn til å sikre kompetansen i Norge.

Tre verft kvalifiserte seg i første runde, Westcon Yards, Kleven Verft og Vard Group as Langsten. Sistnevnte er nå invitert inn i forhandlinger med forsvaret. I ei pressemelding fra Forsvarsdepartementet heter det at tidsplanen for bygginga er fulgt, og Stortinget vil få saken til endelig behandling i 2018. Dersom man ikke oppnår en enighet med Vard Group, vil et av de to andre verfta bli kalt inn til forhandlinger.

I budsettet for 2018 foreslår regjeringa å bruke om lag 300 millioner kroner til anskaffelsen av de tre havgående kystvaktfartøyene.

– Regjeringens budsjettforslag legger også til rette for å øke Kystvaktens tilstedeværelse i Nord-Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i ei pressemelding.

– Prosessen med å anskaffe nye skip er i rute. Planen er å begynne utfasingen av Nordkapp-klassen i 2021, i forkant av at det første skipet leveres i 2022. Det vil ha stor betydning for Kystvakta å få på plass nye skip til erstatning for dagens over 30 år gamle fartøy, sier nestkommanderende og kommandør i Kystvakta, Steve Olsen.annonse

annonse

annonse