annonse

Øker bevilgningene til Evenes

Bilde av Evenes flyplass.jpg
Bilde av Evenes flyplass.jpg (Foto: )

Regjeringa vil øke bevilgninga til utvikling av Evenes flystasjon med 58 millioner kroner, og setter dessuten av ei egen bevilgning til reguleringsplan for flystasjonen.

Tor Johannes Jensen

Regjeringa planlegger å bruke i overkant av 45 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland neste år.

Pengene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018.

Midlene er i hovedsak planlagt til å ferdigstille prosjektet for å sikre tilstrekkelig drivstoffetterforsyning til Bodø flystasjon, og til å starte arbeidet med ny reguleringsplan for Evenes flystasjon.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018.

Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon.annonse

annonse

annonse