annonse

Omtanke ga bedre hyse

Hysefiske
Hysefiske: Kvalitetsforskjellen er synlig. Fisken som er fanget skånsomt og holdt levende i tanker før slakting, er fastere og kvitere i fiskekjøttet. (Foto: Torbjørn Tobiassen, Nofima)
Hysa

Forsøk i hysefiske viser at omtanke i alle ledd gir lønnsomhet i denne førsteklasses varen, melder Nofima.

Mareno Leonhardsen

Holdes hysa levende i tanker fram til slakting, kan hele fangsten bli høykvalitetsprodukter.

Hyse er en førsteklasses matfisk, som skades lett. Den er sartere og stresser mer under fangst enn torsk. Fiskekjøttet kan da lett spaltes og falle fra hverandre, melder Nofima.

Fisken kan bli så dårlig at den nesten ikke er mulig å selge. Det ender lett som bindemiddel i fiskemat eller blokkfryst i frityr som «Fish and chips», heter det i ei pressemelding.

Tap

På grunn av at fiskeindustrien har tapt mye på hysefangster ble det satt i gang et forsøk i fjor.

Hovedutfordringer knyttet til hysekvaliteten, er at fisken produseres etter noen dagers kjølelagring som gir bløt muskel. Det andre er blod i muskelen som i stor grad kommer fra fangst og håndtering om bord.

Forsøkene dreier seg om fangstbehandling og levendelagring fra fangst til slakting. Dette skjer i tanker om bord i båten, ikke i merder, som det gjøres med noe torsk.

Mange involvert

Forskere fra Nofima, Havforskningsinstituttet og Sintef var i mai med i forsøk på fiskebåten Ballstadøy. Under flere hal med snurrevad etter hyse på Finnmarkskysten ble det testet ut ulike oppsett på redskapen. Hysa ble holdt levende i tanker og levert til Båtsfjordbruket, hvor superfersk hyse ble slaktet og filetert. Leveransen ga filet uten spalting og med lite blodfeil.

Smykkefine

– Filetene så ut som smykker. Vi fikk filet av fantastisk kvalitet som Båtsfjordbruket kunne produsere til valgfrie høykvalitetsprodukter, sier forsker Torbjørn Tobiassen entusiastisk.

Kanskje som høykvalitets fisk i «fish and chips»?

I forsøket på Ballstadøy ble det også benyttet en sekkeutløser som gir bedre plass i snurrevadsekken under oppstigning. Bedre plass i sekken gir mindre belastning og større mulighet for fisken å puste fritt, med bedre overlevelse og mindre blodmengde i muskelen.

Mindre stresset

– Hysa var overraskende rolig når den kom om bord og sto levende i tankene, der eksperter på dyrevelferd observerte og vurderte fisken som svært rolig og fin. Prosjektet er finansiert av FHF (Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond) i tett samarbeid med næringsaktørene Båtsfjordbruket, Norway Seafood og Nergård.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse