annonse

Opp mot 1.000 fisk rømte fra Nordlaks

laksemerd nordlaks - 1.jpg
Nordlaks-merd. (Foto: Tor Johannes Jensen)
Storfjell.jpg
Storfjell (Foto: Fiskeridirektoratets kart)

Det har rømt regnbueørret fra Nordlaks sin lokalitet Storfjell i Lofoten.

Tor Johannes Jensen

Det var tirsdag 10. januar det oppsto hull i nota i forbindelse med levering av slaktefisk til brønnbåt.

Uhellet ble ifølge selskapet selv oppdaget raskt. Nordlaks opplyser at man umiddelbart satte i gang med beredskapsplaner og meldte hendelsen til Fiskeridirektoratet i Nordland.

Hullet oppsto i nota under arbeidet med å tømme merden for fisk. Merden ble tømt like etter hendelsen, og fisken er levert til slakteriet.

Ifølge ei tidlig vurdering av omfanget, basert på hendelsesforløp, skaden på notea og gjenfangst gjør at Nordlaks anslår rømmingen til mellom 100 og 1.000 regnbueørret.

– Dette er en svært beklagelig situasjon, og vi gjør vårt ytterste for å gjenfange mest mulig av den rømte regnbueørreten. Vi startet tidlig med gjenfangstfiske rundt lokaliteten og andre tiltak i tråd med våre beredskapsplaner, sier driftsleder Remi Mathisen i Nordlaks Oppdrett.

Det eksakte omfanget blir først klart når fisken fra den aktuelle merden er ferdig slaktet, og det er gjennomført utslakting også av andre merder som fisken har vært flyttet fra underveis i produksjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen. Nordlaks forsikrer at man i samarbeid med Fiskeridirektoratet vil gjøre sitt ytterste for å bringe klarhet i årsaksforholdene.

– Nordlaks vil ha tett dialog med Fiskeridirektoratet fremover for å gjennomgå hendelsesforløpet og finne årsaksforholdene slik at vi kan lære av hendelsen, sier Mathisen i ei pressemelding.

Fisken er 3,6 kilo i gjennomsnitt. Den er frisk og klar for slakting.

Storfjell.jpg  

Lokaliteten Storfjell ligger i Vågan på vestsida av innløpet til Øksfjorden, svært nær kommunegrensa til Lødingen.

Rømningstall for 2016

Ifølge Fiskeridirektoratet rømte til sammen nesten 106.000 laks og 60.000 regnbueørret i hele fjoråret, fra alle oppdrettsselskap langs hele kysten. Det største enkelttilfellet var i Troms der mer enn 49.000 laks rømte fra ett av anleggene til Akvafarm AS. I Nordland var det største tilfellet på snaut 8.800 fisk fra et anlegg tilhørende Nova Sea AS.

Rømmingstall for 2015

I 2015 rømte totalt nesten 160.000 oppdrettslaks og 85.000 regnbueørret til sammen fra alle norske oppdrettsselskap og lokaliteter. Det største enkelttilfellet det året var i Hordaland, der mer enn 69.000 fisk forsvant fra et anlegg tilhørende Lerøy Vest AS/Sjøtroll.

Her i distriktet rømte samme år 18.700 laks fra Eidsfjord Sjøfarm AS i oktober, og så 500 laks fra samme selskap i desember 2015.

Det rømte også 500 småfisk fra Nordlaks-eide Smolten AS på Hamarøy i mai 2015.

To og et halvt år siden

Sist det ellers var meldt om rømming fra et Nordlaks-anlegg var i juni 2014, da 20.000 laks rømte fra et anlegg i Tysfjord.