annonse

– På grensen til uetisk, mener statsadvokaten

1477641874664.jpg
Statsadvokat Erik Thronæs mener blant annet det er feil å slå fast, slik det gjøres i dommen, at voldtektsmannen skulle ha et berettiget håp om sex. (Arkiv (Foto: Morten Berg-Hansen)

Statsadvokat Erik Thronæs mener beskrivelsene i voldtektsdommen, omtalt av Bladet Vesterålen torsdag, kan bringes inn for tilsynsutvalget for dommere.

Morten Berg-Hansen

– Jeg oppfatter beskrivelsene i dommen som nesten på grensen til å være i strid med de dommeretiske reglene. Der heter det at retten skal vise tilbørlig respekt overfor alle de involverte, så langt det er forenlig med kravene til en dekkende begrunnelse, sier Thronæs til Bladet Vesterålen.

Les også:

– Tiltalte hadde berettiget håp om sex  

Han legger til at han mener rettens vektlegging av forhold knyttet til fornærmede i voldtektssaken er for sterk, og at de heller ikke er nødvendige.

– Det er mitt syn, og andre kan mene noe annet, legger han til.

– Ingen betydning

Thronæs mener det er helt unødvendig av retten å trekke fram fornærmedes kallenavn på nettstedet der hun og overgriperen først møttes.

– Det har ingen betydning for verken skyld eller straff, sier statsadvokaten.

Han mener også det er feil å slå fast, slik det gjøres i dommen, at voldtektsmannen skulle ha et berettiget håp om sex.

– Enhver seksuell kontakt skal være basert på frivillighet. Man kan ikke bare ta seg til rette fordi man skulle hatt et berettiget håp, sier Thronæs.

Han har stor forståelse for at fornærmede reagerer på dommen, og påpeker at det ikke bare er offer og overgriper som leser en dom i en straffesak.

– Dette leses også av media, og det blir satt søkelys på forholdet.

Ikke bestemt seg

– Vil dommen bli anket?

– Vi har ennå ei god uke igjen av ankefristen, og har ikke tatt ei beslutning ennå. I tilfelle anke, vil ankegrunnlaget være straffutmålinga. Vi foreslo tre år og tre måneders fengsel, mens retten er kommet til at dette skal reduseres til tre år. Vi kan komme til at vi mener retten har lagt for stor vekt på fornærmedes forhold, og av den grunn har satt straffen for lavt, sier Thronæs.

Les også:

Setter søkelyset på mine handlinger – ikke overgriperens  

Han legger til at fornærmede på egen hånd kan bringe dommen inn for tilsynsutvalget for dommere.

– Det fins et eget tilsynsutvalg som kan se på om dommeren har opptrådt i tråd med de etiske reglene. Og her er det også et eget punkt om utformingen av de rettslige avgjørelsene. Dersom fornærmede føler seg krenket av dommen, kan dette bringes inn for utvalget. Det fins eksempler på slike saker, sier Thronæs.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse