annonse

– Personellsituasjonen blir verre og verre

Følger med
Følger med: – Jeg følger med på situasjonen på Andøya, og vet at det er en krevende omstilling personellet står i, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. (Foto: Fredrik Sørensen)
Dialog
Dialog: – Luftforsvaret evaluerer kontinuerlig de tiltakene som iverksettes, i tett dialog med luftvingledelsen på Andøya, sier kommunikasjonssjef Stian Roen. (Foto: Fredrik Sørensen)
Bekymret
Bekymret: – Min opplevelse er at personellsituasjonen blir verre og verre for hver gang jeg besøker Andøya, sier NOF-leder Torbjørn Bongo. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: NOF-leder Torbjørn Bongo er svært bekymret for personellsituasjonen ved Andøya flystasjon. – Jeg følger med på situasjonen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Fredrik Sørensen

Bongo, som er leder av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), deltok denne uka på årsmøtet til NOF avdeling Andøya.

Han fikk også ei orientering om personellsituasjonen, som har bidratt til at antall operative tokt med Orion-flyene har sunket dramatisk etter vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andenes.

– Min opplevelse er at personellsituasjonen blir verre og verre for hver gang jeg besøker Andøya, sier Bongo til Bladet Vesterålen.

– En varslet situasjon

Han påpeker at det man nå opplever er en varslet situasjon.

– Dette ble det advart om allerede da Andøya flystasjon ble foreslått nedlagt, sier Bongo.

Han mener også at tiltakene som er satt inn for å unngå fullstendig kollaps har kommet for sent – og i for lite omfang.

– Jeg opplever at viljen til å komme med tiltak er til stede, men dessverre går det litt for sakte, sier Bongo.

For ett år siden besøkte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Andøya. Da uttrykte han bekymring for utviklinga, og lovet samtidig å komme med tiltak raskt.

– Om ikke annet bør forsvarssjefen oppdatere seg på situasjonen. Den er kritisk, sier Bongo.

Bekymret
Bekymret: – Min opplevelse er at personellsituasjonen blir verre og verre for hver gang jeg besøker Andøya, sier NOF-leder Torbjørn Bongo. Foto: Fredrik Sørensen

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at det er gamle fly som har lammet den norske overvåkingstjenesten det seneste året.

– Den største utfordringa er ikke det tekniske, selv om vi har utfordringer der også. Det er personellsituasjonen som uten tvil er den største utfordringa. Dessverre er det denne biten som det tar lengst tid å fikse også, sier Bongo.

– Følger med

Bladet Vesterålen har bedt forsvarssjefen kommentere personellsituasjonen på Andøya.

Disse tre spørsmålene ble sendt til Haakon Bruun-Hanssen torsdag:

• Hvordan oppfatter forsvarssjefen situasjonen på Andøya? Er den blitt bedre eller verre etter forsvarssjefens besøk på Andøya i fjor sommer?

• Er tiltakene som er iverksatt for å bevare kritisk personell og dermed også operativitet tilstrekkelig?

• Kan det blir utfordrende å fase inn nye patruljefly på Evenes og samtidig drive parallelt med Orion-flåten fra Andøya? I lys av personellsituasjonen: Er det aktuelt å ta innfasingen av P-8 på Andøya, og vil et slikt valg kunne bidra til bedre operativitet for 333-skvadronen i den krevende overgangsfasen til nytt system?

Bruun-Hanssen skriver følgende i et samlesvar:

– Jeg følger med på situasjonen på Andøya, og vet at det er en krevende omstilling personellet står i. Jeg er jevnlig i dialog med sjef for Luftforsvaret om situasjonen, og utviklingen både på Andøya og innfasingen av P-8 på Evenes. Ytterliggere utdypning av spørsmålene må du rette til Luftforsvaret, som har ansvaret for omstillingen.

– Krevende

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, major Stian Roen, erkjenner overfor Bladet Vesterålen at det er en krevende situasjon på Andøya når det gjelder tilgjengelighet både på materiell og personell. 

– Luftforsvaret evaluerer kontinuerlig de tiltakene som iverksettes, i tett dialog med luftvingledelsen på Andøya. Det er igangsatt flere nye tiltak siden forsvarssjefens besøk i fjor, sier Roen.

Han opplyser at Luftforsvaret prøver å løse utfordringer som oppstår på best mulig måte med tilgjengelige ressurser. 

– Det jobbes meget godt på Andøya flystasjon for å opprettholde operativ evne på P-3 flåten og vi er fornøyde med den innsatsen som er lagt ned av personellet på flystasjonen, sier Roen. 

– Det vil alltid være utfordringer med overgangen mellom innfasing av nye systemer og utfasing av de gamle, spesielt i forbindelse med systemer der antall enheter er få. I en periode skal begge systemene driftes, og det er mye av det samme personellet som bidrar på begge systemene, legger han til. 

Dialog
Dialog: – Luftforsvaret evaluerer kontinuerlig de tiltakene som iverksettes, i tett dialog med luftvingledelsen på Andøya, sier kommunikasjonssjef Stian Roen. Foto: Fredrik Sørensen

Om veien videre har han følgende kommentar:

– Etter planen skal 133 Luftving etableres på Evenes 1. januar 2020. Gjenværende organisasjon på Andøya er planlagt driftet som en stasjonsgruppe fram til avvikling av P-3 Orion. Planen er at det vil være parallell drift på Andøya og Evenes i perioden 2022 til sommeren 2023. Det planlegges at det vil være full drift på Evenes fra sommeren 2023. Etter planen skal P-3 Orion driftes fram til medio 2023, da P-8 Poseidon begynner å overta oppgaver fra P-3 Orion. 

annonse