annonse

– Alt kan stoppe opp

1501854773411.jpg
Jørn Petter Bruun Pedersen, Odd Tore Jakobsen og Stig Olaisen slo av Loran-systemet i årsskiftet 2015/2016. Det hadde da lenge vært klart at det for små kostnader kunne bygges et digitalt sikkerhetssystem på anleggene. (Foto: Mareno Leonhardsen)

En dag kan du stå overrasket ved en minibank som ikke fungerer, og uten forbindelse på mobiltelefonen. Eller på jobb, der alle datasystemer ligger nede. Sivilingeniør Jens Hoxmark advarer igjen om sårbarheten i satellittsystemer, og risikoen ved dette. For døve ører.

Mareno Leonhardsen

Sivilingeniør Jens Hoxmark antyder at både Storting og Regjering blir ført bak lyset, når de norske Loran-stasjonene blir revet, uten at politikerne er orientert om utviklinga i det som har med trygging av PNT (posisjonering, navigasjon og tidsbestemmelse) å gjøre.

Nyere forsøk viser at systemet eLoran ikke bare kan være den beste og billigste backup for datasikkerhet og å trygge navigasjon. ELoran kan gjøre at GPS virker bedre, fordi eLoran kan bære korreksjonsdata og satellittbane-parametre for GPS. Men Hoxmark har ikke lyktes med å få gjennomslag.

– Ikke orientert

Storting og Regjering er heller ikke orientert om at flere av våre nære samarbeidsland har gjort helomvending, når det gjelder Loran.

Hoxmark har siden 2012 gjort gjentatte innspill til Samferdselsdepartementet i saken, uten å vinne gehør.

Hoxmark nevner at Storbritannia og Russland beholder sine eLoran-anlegg, og anbefaler på det aller sterkeste at Norge gjør det samme for å sikre trygghet og sikkerhet i våre felles havområder, dessuten Nordøstpassasjen. Systemet vil også sikre digital samfunnskritisk infrastruktur på fastlandet og luftrom, forklarer Hoxmark.

Storbritannia tok saken på alvor, da en rapport i april 2017 anslo at fem dagers blokkering av satellittsystemet GNSS kan koste Storbritannia mer enn fem milliarder britiske pund.

Den britiske analysen konkluderte at eLoran og Satelles Time and Location (STL) (basert på Iridium-satellitter) er velegnet backup for GPS.

– Disse tjenestene – med høy tilgjengelighet og integritet – kan redusere potensielle skader i den maritime sektoren, og selv om nøyaktigheten ikke er tilstrekkelig for container-stabling og autonome kraner, så vil muligheten til å planlegge havoperasjoner og redusere nedetid bidra til å holde havnene åpne, spesielt dersom satcom forblir tilgjengelig.

(http://www.satellesinc.com/wp-content/uploads/2016/05/Satelles-White-Paper-Final.pdf)

– Også USA og Canada har satt i gang med å reversere feilen som ble begått i et «nasjonalbudsjett-uhell» i 2009, da Loran-anlegg i USA og Canada ble vedtatt avviklet.

(https://rntfnd.org/2017/08/01/house-provides-10m-for-gps-backup-proof-of-concept/)

Selve grunnleggeren av GPS, dr Brad Parkinson, skal ha anbefalt at Eloran snarlig tas i bruk som støtte til satellittnavigasjon

Verd milliarder

Av Norges fire Loran-stasjoner har Forsvarsbygg allerede revet stasjonen i Berlevåg. Igjen står en stasjon på i Bø, på Værlandet, og på Jan Mayen, – av Hoxmark anslått å representere milliardverdi som basis for et modernisert eLoran.

Det er kjent at satellittnavigajon er sårbart og med enkelt utstyr kan forstyrres av terrorister eller i fiendtlig hensikt. Slikt billig utstyr er derfor forbudt ved lov.

Alt satellittutstyr har de samme sårbarheter, mens eLoran ikke forstyrres på samme måte. E-Loran har dessuten flere fortrinn: eksempelvis trenger signalene inn i bygninger, ned i sjøen og fyller inn i skygger der satellitter ikke når.

– Problemfritt med eLoran  

Utsetter – og river

Delvis på bakgrunn av maset fra Hoxmark og en del medspillere, er også Norge blitt presset til å gjøre nye sårbarhetsvurderinger. En «Ny norsk PNT-strategi (= Posisjonering Navigasjon og Tidsbestemmelse) skulle være klar 1. juni, men er av Samferdselsdepartementets kyst- og miljøavdeling utsatt til «høsten 2017 en gang».

– Da ser altså byråkratene i Samferdselsdepartementet sitt snitt til å iverksette riving av verdifulle norske Loran-anlegg, som enkelt ville latt seg oppgradere og drive videre som eLoran-anlegg. For å redusere Norges «digitale sårbarhet», slik som omtalt i høringsrunden til Lysneutvalgets NOU 2015:13 i mars 2016.

Tåkeprat

– Saksgrunnlaget som Samferdselsdepartementet har presentert for Storting og Regjering vedrørende Loran-anleggene, er ikke kvalitetssikret, og rommer veldig mye misvisende og tåkeleggende informasjon. Det bærer preg av hastverksarbeid, både for den rapporten som ble utarbeidet i september 2011 (ved Høyskolen I Ålesund) og i november 2016 (Norsk Romsenter), melder Hoxmark i den ferskeste av en rekke henvendelser til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og flere stortingsrepresentanter.

Solvik-Olsen hadde først utsatt rivinga, men nå arbeides det for å sette spikeren i kista for godt:

  Åpner for privat samfunnssikring

Hemmeligholdt

– Rapportene ble til å begynne med unntatt offentligheten – muligens for å skjule den manglende kvalitetsikringa. Noe holdes fortsatt hemmelig.

– En viktig del av kvalitetsikringa på slike rapporter er at de presenteres for internasjonale ekspertpanel. Men det at disse rapportene kun foreligger på norsk, viser tydelig at så ikke har skjedd i dette tilfellet, sier Hoxmark.

Lokal særløsning

Ifølge Hoxmark skal det være et arbeid i gang med ei norsk spesial-løsning som vil koste langt mer enn gjenbruk av eksisterende Loran-infrastruktur, når det gjelder PNT, ei løsning som verken er testet ut eller tilstrekkelig modellert, eller som det finnes utprøvd mottaker-utstyr for. Antakelig kostbar og som ikke er av samme type som våre samarbeidpartnere i NATO og FN.

– Den antatt norske spesial-løsninga vil etter alt å dømme heller ikke ha tilstrekkelig dekning i våre havområder, eller være hensiktsmessig for mobile brukere. Den vil langt mindre tilby den påkrevde nøyaktigheten og tilgjengeligheten under eventuelle kriser.

Sololøp?

– Ønsker virkelig dagens norske Storting og Regjering å fortsette sitt solospill og risikere vår økonomiske framtid basert på et saksgrunnlag som ikke er tilstrekkelig kvalitetsikret anno 2017, vedrørende vår nasjonale PNT-strategi?!

Stengt

Det norske Loran-systemet ble slått av ved nyttår for halvannet år siden. Ansettelsen for to tidligere ansatte i navigasjonssystemet har vært midlertidig forlenget i påvente av riving, og stasjonene skal være forberedt for bøddelen. De er også klare for oppgradering for påkostninger i ti millioners-klassen, det er dermed mange millioner å spare, ifølge Hoxmark.

Etter det Bladet Vesterålen forstår, har det offentlige Norge overlatt til Norsk Romsenter å styre det som har med slik teknologi, hvor det ikke er interesse for annet enn satellittsystemene Galileo og Egnos.

Hoxmark er ikke helt alene om bekymringene: Han viser til at en av Norges mest betrodde og ypperste operative eksperter innen navigasjon og kommunikasjon, kommandørkaptein Steinar Nyhamn ved Sjøkrigsskolen i Bergen til bladet Forsvarets forum uttaler følgende:

– Hvorfor sprenge vekk Loran-stasjonene før vi vet hva vi skal gå videre med? Vi kunne ha ventet litt. Helst hadde jeg sett en oppgradering av Loran slik andre land har gjort. Det er særlig viktig i nordområdene med svak GPS-dekning, sier Nyhamn til bladet. (https://forsvaretsforum.no/aktuelt-loran-c)

Hoxmark har anmeldt Staten til Økokrim for sløsing med offentlige midler i denne saken, og for saksgang og vurderinger, uten å nå fram. Statsadvokaten konkluderer med at det i større grad synes å gjelde uenighet om politiske valg enn om straffbare forhold.

– Vil vi godta det?

Hoxmark spør derfor myndighetene: – Vil virkelig dagens Regjering og Storting godta at Samferdelsdepartementets KMA avdeling har feilinformert Stortinget i denne saken før budsjettavgjørelsen for Statsbudsjettet i 2014 under Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ledelse, og er i ferd med å nedprioritere den norske befolkningen, basert på et saksgrunnlag som savner enhver form for allmenn kvalitetsikring, og som synes utelukkende å ta hensyn til kortsiktige profitthensyn, for noen halvstatlige foretak?!

GPS mer utsatt enn noen gang  

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse