annonse

Nekter å møte Bø-ordføreren

1485906488347.jpg
Ordfører Sture Pedersen har ventet lenge, men regner med å få et møte om Loran-stasjonen før sommeren. (Foto: )

BØ: Ordfører Sture Pedersen har igjen fått avslag fra egen regjering på sitt ønske om møte angående framtida for Loran C-stasjonen og etterbruk av anlegget.

Mareno Leonhardsen

– Vi kan eventuelt komme tilbake til dette ønsket etter at SD har truffet sin beslutning, sier statssekretær Øystein Bø, som ser det lite hensiktsmessig å la Bø-ordføreren bry seg med hva som skal skje med kommunens forsvarsanlegg:

– Jeg viser til din forespørsel om møte med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet (FD) vedrørende videre drift og alternativ bruk av Loran C stasjonen i Bø. Loran C tjenesten ble lagt ned 1. januar 2016 etter beslutning fra Samferdselsdepartementet (SD). Forsvaret som har driftet tjenesten på oppdrag fra SD har stengt ned tjenesten, men har ikke fullført planlagt nedmontering av utstyret etter pålegg fra SD. SD er i dialog med kommersielle interessenter for etterbruk av anleggene.

«Er i drift»

Cyberforsvaret har fortsatt egen ikt-infrastruktur i drift på stedet, men denne er planlagt avviklet så snart Samferdselsdepartementets framtidige bruk er avklart. Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg eier riktignok bygningsmassen, men fester all grunn av ulike grunneiere.

Samferdselsdepartementet er premissgiver for framtidig behov og utnyttelse av stasjonen. FD er kjent med at SD i nær framtid tar sikte på å avklare dette spørsmålet.

På denne bakgrunn er det lite hensiktsmessig med et møte nå. Vi kan eventuelt komme tilbake til dette etter at SD har truffet sin beslutning, heter det i svaret fra Forsvarsdepartementet.

Regner med møte

– Jeg ser ikke svaret som et rent avslag, og regner med vi får et møte før sommeren, sier Bø-ordfører Sture Pedersen, på spørsmål om hva han synes om igjen å bli nektet møte av egen regjering.

– Vi er opptatt av å ha næringsutvikling på stedet, enten det blir oppgradering til eLoran eller nedlegging. Vi har i flere tilfeller lyktes i å reise ny utvikling der storsamfunnet trekker seg ut. Vi har både fått aktivitet i sykehusets avdeling og den videregående skolen, og jeg regner med vi skal klare å få til noe her, selvfølgelig forutsatt nødvendige avtaler med staten og grunneierne der stasjonen står, understreker ordfører Sture Pedersen.

Ber om Loran-møte

Krever møte om eLoran

– Trenger sikkerhet – vet ikke hvilken

Loran-stasjonen i Berlevåg – en av de fire i Norge – ble revet i 2016, mens de øvrige fremdeles står.

Vil bygge AIS-linker på Svalbard  annonse

annonse

annonse