annonse

Regjeringas signal til Andøy

Statsminister
Statsminister: Erna Solberg (H). (Foto: Pressefoto)

  • Bladet Vesterålen

For to uker siden ble regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019 presentert. I Andøy, som har omstillingsstatus etter vedtaket om å legge ned flystasjonen, fikk både Høyre-ordfører Jonni Solsvik og innbyggerne seg en ny skuffelse.

Den årlige basisbevilgninga til Nasjonalt senter for romrelatert utdanning (NAROM) ble økt med 800.000 kroner. Utover dette kom det ingenting til Andøy, i det som er Erna Solbergs andre statsbudsjett etter flystasjonsvedtaket.

Utålmodigheten i Andøy er stor. Så stor at kommunestyret i september så seg nødt til å sende en enstemmig og tverrpolitisk uttalelse til statsministeren, finansministeren og de parlamentariske lederne på Stortinget. Budskapet var ikke til å ta feil av: Det er ikke bare størrelsen på omstillingsbevilgningen som er avgjørende for å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Konkrete politiske vedtak og avklaringer for konkrete bedrifter og prosjekter er også viktig for å lykkes med omstillingsarbeidet.

I uttalelsen ble det blant annet pekt på storprosjektet i Andenes havn. En rekke aktører har store planer som kan skape aktivitet og arbeidsplasser i havna. Disse planene er avhengig av at storprosjektet til en halv milliard kroner blir realisert.

Kommunestyrets oppfordring var at det måtte komme ei startbevilgning til havneprosjektet i statsbudsjettet for 2019. Kystverket trenger ei bevilgning på om lag ti millioner kroner for å fullføre planlegginga av prosjektet. Dersom regjeringa hadde lagt 30 til 50 millioner kroner på bordet, slik at man også kan komme i gang med prosjektet i løpet av neste år, ville det fått stor betydning. Både lokalt og eksternt næringsliv ønsker seg areal til konkrete prosjekter, både i sjømat- og reiselivsnæringa. Men fortsatt svever havneprosjektet i det blå. Usikkerheten blir ikke mindre av at staten i 2020 overfører ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene.

Andøy har totalt – fra stat, fylkeskommune og egen kommune – fått en pott på 125 millioner kroner i såkalt omstillingsramme. Stortinget har derimot også pålagt regjeringa å ta ekstraordinært ansvar for Andøy.

Statsminister Erna Solberg har fortsatt ikke satt sine føtter i kommunen etter flystasjonsvedtaket. Hun vil ikke snakke med lokal og regional presse om Andøy. De to statsbudsjettene som er lagt fram etter vedtaket har heller ikke svart til forventningene. Det partipolitiske er på langt nær det viktigste i den sammenheng, men det er ikke vanskelig å forstå skuffelsen hos ordfører Solsvik, som i snart 20 år har sørget for at Andøy har vært en av de sterkeste Høyre-kommunene i landet hva angår valgresultater.

Ei startbevilgning til havneprosjektet koster i den store sammenhengen ikke staten skjorta, men det ville vært et signal om at regjeringa tar situasjonen den har satt Andøy kommune i på alvor. Gjennom forslaget til statsbudsjett sendte regjeringa et annet signal. Det kunne og burde vært unngått.

annonse