annonse

Så mye får kommunen din

Sortlandrådhus
Sortlandrådhus: Sortland rådhus. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Svein-Henry Wedding)

Bare to kommuner i distriktet får økonomisk vekst som tilsvarer snittet i Nordland.

Tor Johannes Jensen

Her er regjeringas anslag for frie midler til den enkelte kommunen neste år. Det viser at veksten i alle kommunene i distriktet ligger under landsgjennomsnittet. Bare to kommuner i distriktet får en minst like stor vekst som den samlede prosentvise veksten i Nordland.

  • Sortland: 579,347 millioner kroner. Det er 7,45 millioner mer enn i år og et anslag på 1,3 prosents vekst fra 2017 til 2018.
  • Hadsel: 460,015 millioner kroner. Det er 9,43 millioner mer enn i år. Den nominelle økningen er anslått til 2,1 prosent.
  • Andøy: 295,499 millioner kroner. Det er 4,26 millioner mer enn i år, og 1,5 prosents nominell vekst, ifølge anslaget.
  • Øksnes: 269,478 millioner kroner. Det er 6,43 millioner mer enn i år. Det skal bety en vekst på 2,4 prosent.
  • Kvæfjord: 202,841 millioner kroner. Det er 2,6 millioner mer enn i år og gir en anslått nominell vekst på 1,3 prosent.
  • Bø: 180,477 millioner kroner. Det er 1,9 millioner mer enn i år, og vil innebære 1,1 prosent nominell vekst.
  • Lødingen: 148,088 millioner kroner. Det er 1,2 millioner mer enn i år, og er en økning på 0,8 prosent.

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent. Steigen er vekst-vinneren i fylket med over seks prosent.annonse

annonse

annonse