annonse

Samfunnsøkonomen om tunnel og flyplass: – Dette er mer enn samfunnsøkonomi

Andre effekter
Andre effekter: Vegvesenet ser på fergefri kryssing av Hadselfjorden som en startpakke for ei stor forbedring av samfunnet i Vesterålen og Lofoten. (Foto: Tor Johannes Jensen)
Samfunnsøkonomi er ikke alt
Samfunnsøkonomi er ikke alt: Svein Bråthen fra Møreforskning har utredet samfunnsøkonomien i de ulike alternativene for flyplasser i Lofoten og Vesterålen. Men han understreker at andre argumenter også kan veie tungt. (Foto: Tor Johannes Jensen)

+ – Bildet er ofte større enn bare samfunnsøkonomi, sier mannen som presenterte nedslående tall for utbygging av Skagen og tunnel under Hadselfjorden. – Fergefri kryssing av Hadselfjorden vil være ei startpakke for ei forbedring av samfunnet, sier Vegvesenets mann.

Tor Johannes Jensen


annonse