annonse

Setter av en halv million til Andøya-saken

Fortsetter
Fortsetter: Forsvarsutvalget i Andøy fortsetter sitt arbeide for Andøya flystasjon i 2018. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Formannskapet vedtok mandag at det skal bevilges en halv million kroner til forsvarsutvalget i Andøy sitt arbeide i 2018.

Fredrik Sørensen

Vedtaket ble gjort enstemmig. Alt tyder på at kommunestyret sier endelig ja om to uker – også det enstemmig.

Ordfører Jonni Solsvik (H) var klar på at det gjenstår et viktig arbeid, etter at videre behandling av de to dokument 8-forslagene på Stortinget er utsatt.

– Utenriks- og forsvarskomitéen skal avgi innstilling 25. april, og Stortinget skal behandle saken 3. mai. Vi har fått en forlengelse av prosessen, og jeg er langt fra sikker på at saken får sin endelige avslutning 3. mai, sa Solsvik.

Han mener det er helt nødvendig at Andøy kommune fortsetter å følge opp saken.

– Vi må sørge for at nødvendige utredninger på ting vi må ha svar på blir foretatt. Det gjelder nye momenter i saken, som vi antar vil ha betydning for utfallet. Vi har allerede sendt en rekke innspill til komitéen, sa Solsvik.

Han kom med et konkret eksempel:

– Et forhold som helt klart er med på å bidra til at saken fortsatt lever, er det faktum at Stortinget ikke har vedtatt det regjeringa faktisk foreslo i langtidsplanen. Stortinget har vedtatt noe helt annet, som koster mye penger, sa Solsvik.

– Det var økonomi som var årsak til at flertallet valgte å vedta nedleggelse av Andøya flystasjon. Det er viktig å få avklart hva det Stortinget faktisk har vedtatt koster. Da tenker jeg for eksempel på hva det vil koste samfunnet å sørge for at flyplassen på Andenes også i framtida har infrastrukturen som trengs for å betjene virksomheten til Andøya Space Center og Andøya Test Center, i tråd med stortingsvedtaket. Det er et arbeid vi er i gang med, og dette regnestykket er viktig, sa Solsvik.

Tas fra disposisjonsfondet

Rådmannen har foreslått å finansiere bevilgninga til forsvarsutvalget ved tilsvarende reduksjon i avsetning til disposisjonsfondet. Samtidig foreslår hun at den halve millionen tilbakeføres til disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapsavslutningen – under forutsetning av at regnskapet for 2017 viser tilstrekkelig overskudd.

Stor usikkerhet

Kirsten Lehne Pedersen viser i saksutredninga til at det er skapt stor usikkerhet knyttet til beslutningsgrunnlaget som førte til vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i november 2016.

– Denne usikkerheten har som kjent ført til at det er fremmet to dokument 8-forslag som skal behandles i Stortinget, skriver hun i saksutredninga.

Hun påpeker at det er behov for å følge opp saken, og at det allerede er påløpt avgifter i forbindelse med den åpne høringa i saken 16. januar.

– Av den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, Frp og Venstre fremkommer det også at beslutningsgrunnlaget tilknyttet vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon og etablering på Evenes skal gjennomgås, skriver rådmannen.

– Viktig

– Det er viktig for Andøy kommune å bidra til at den varslede gjennomgangen av beslutningsgrunnlaget og beskrivelse av nye forhold – som har betydning for komitéens behandling, blir dokumentert og fremført. Rådmannen anbefaler at kommunestyret bevilger 500.000 kroner til forsvarsutvalgets arbeid i 2018, skriver Pedersen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.