annonse

Skryt til innbyggerne fra Reno-Vest: – Flinke til å bruke den blå posen

: 74 prosent av de blå posene er helt riktig sortert og inneholder kun tørr og ren plastemballasje, opplyser Reno-Vest i ei pressemelding. (Foto: innsendt)

En stikkprøve av sorteringen av plastemballasje i den blå posen utført i forrige uke er oppløftende. Dette viser at de fleste tar den nye ordningen med utsortering av ren og tørr plastemballasje på alvor.

  • (Pressemelding)

Slik utføres en stikkprøve:

Blå poser plukkes ut blant husholdningsavfallet som renovasjonsbilene tipper i det optiske anlegget. De blå posene åpnes og innholdet i hver av posene blir sjekket. Det blir ført statistikk over innholdet i hver pose.

Slik ble resultatet:

74 prosent av de blå posene er helt riktig sortert og inneholder kun tørr og ren plastemballasje.

I 18 prosent av posene er innholdet delvis korrekt, og delvis tilgriset.

8 prosent av posene inneholder kun restavfall, det vil si at alt skulle vært kastet i det vrengte handlenettet.

Ingen av de utvalgte blå posene inneholdt miljøfarlig avfall som elektronikk etc. og det er veldig bra!

Slik kan vi få enda bedre resultat ved neste stikkprøve:

• Kun tørr og ren plastemballasje kastes i den blå posen.

• Plastemballasje som er tilsmusset eller inneholder matrester skal kastes i restavfallet. Kast plastemballasjen i restavfallet om du mener det blir mye styr å rengjøre den, fordi tilgriset plastemballasje i de blå posene ødelegger for den rene og tørre plastemballasjen som kan materialgjenvinnes.

Dette skjer med de blå posene:

I den optiske sorteringshallen er det et kamera som leser blått. Hver blå pose slås ut av transportbandet og ned i en container, på samme måte som grønn pose og rød pose. De utsorterte blå posene blir presset (for å få mest mulig på bilen) og kjørt til oppsamling i Norge før videre frakt til Tyskland. Her blir innholdet materialgjenvunnet til nye plastprodukter.

Ved å kildesortere korrekt bidrar hver og en av oss til at avfallet, som plastemballasje, blir til råvarer og dermed nye ressurser.annonse

annonse

annonse