annonse

Slutt på buss mellom Sortand og Borkenes

: Når hålogalandsbrua blir åpnet i Ofoten, blir det slutt på bussforbindelse direkte fra Sortland til Borkenes. (Ill. (Foto: Fredrik Sørensen)

Det er fremkommet opplysninger om at dagens rutetilbud mellom Vesterålen og Kvæfjord/Harstad skal legges ned som rutetilbud. Dette ble mandag bekreftet av saksbehandler Jørn Sørvig.

  • Leserinnlegg

Sørvig opplyste at en fra den dagen Hålogalandsbrua i Ofoten blir åpnet, vil dagens rutetilbud med buss over Flesnes/Revsnes til Kvæfjor bli lagt ned. Dette er besluttet av Samferdselssjefen i Nordland. Sørvig mener også at det nye tilbudet vil være ekstremt godt i forhold til reiser til Harstad.

– Jeg har derfor spørsmål i denne saken, etter at jeg ble kjent med den, skriver Halvar Rønneberg i et innlegg adressert til samferdselsavdelinga i Nordland.

Jeg har en datter som har gått ett år på Rå VGS i i Barne- og ungdomsarbeider faget (BUA). Min datter går i Kvæfjord på grunnlag av spesielle vilkår, utfra en diagnose hun har. Hun bor på forsterket internat i tilknytting til Rå VGS, utfra hennes behov. Det finnes ikke et tilsvarende tilbud for henne i Vesterålen, der hun kan bo på et internat med døgnkontinuerlig tilsyn, som er hennes behov. Hun gjennomførte VG1 på Andøy VGS over to år, og startet på VG2 i 2017 på Rå VGS. Dette VG2-løpet var også planlagt gjennomført over 2 år, etter anbefaling fra ulike instanser.

Hun har nå gjennomført alle programfagene i BUA2 ved Rå VGS med unntak av Yrkesfaglig fordypning, og skal i utgangspunktet nå starte med siste del av VG2 BUA, i fellesfagene. Hun har inntil nå tatt buss fra Andenes på søndagen med korrespondanse mellom Sortland og Kvæfjord, med en reisetid på ca 3,5 timer. Med retur på onsdag eller fredag, alt etter skolens opplegg. Fra Kvæfjord kl. 12.25 med ankomst Andøya ca. kl. 17:30. Dette er et opplegg som ivaretar henne på en god måte.

Det nye reise-opplegget vil eventuelt bli en reise på mellom 10 og 11 timer, hver vei.

– Vi har ennå ikke sett de nye bussrutene som kommer, men reisetiden er for henne i denne sammenhengen uforholdsmessig lang og dårlig. I tillegg må en som følge av det endrede ruteopplegget mest sannsynlig skifte buss tre til fire ganger, med ventetid på hver bussavgang. Ettersom en i dag ikke helt kjenner til bussrutene kan en også anta at det, i forbindelse med bussbytte flere plasser (Sortland, Lødingen Tjeldsund Bru, Harstad), vil bli aktuelt.

– Jeg har ikke forståelse for at en legger ned et allerede meget marginalt rutetilbud for eventuelle skolelever mellom Vesterålen og Rå VGS, eller for den saks skyld for befolkningen som bor i Kvæfjord. Jeg er klar over at trafikkgrunnlaget kanskje er noe lavt på denne strekningen, men at en skal ta vekk den eneste direkteruten mellom Kvæfjord og Vesterålen er noe jeg stiller meg meget undrende til.

Med bakgrunn i det ovenstående, stiller jeg spørsmål om hvordan Nordland Fylkeskommune vil tilby et akseptabelt skoleskyss-tilbud til min datter som har ett år igjen av sitt tilrettelagte skoletilbud i Kvæfjord. Som nevnt tidligere, fins det ikke et lignende skoletilbud for henne i Vesterålen eller i Nordland.

Det å skulle sende skoleelever på en skyss på 10-11 timer hver vei , to ganger i uken, er i seg selv uholdbart.

Når en i tillegg tar inn bussbytte tre til fire stder, med ventetid, samt til dels dårlige, og på vintertid svært glatte og farlige veier. Sier det seg selv at dette tilbudet som nå kommer, er svært dårlig og ikke ivaretar hennes behov. Det er ikke forsvarlig for oss å sende vår datter på en reise hver fredag og hver søndag som vil ta 10-11 timer. Internatet som hun bor på er stengt hver helg av økonomiske grunner. Dermed er vår datter nødt til å reise hjem hver helg.

For meg som foresatt og far for henne, trenger jeg raske svar. Slik at jeg kan sikre henne en god og trygg skolevei til og fra Kvæfjord.

På hvilken måte vil Nordland fylkeskommune ivareta et akseptabelt skoleskyss-tilbud for min datter.

Vil Nordland fylkeskommune etablere et alternativt transportopplegg mellom Sortland og Kvæfjord, med retur samme vei under kommende skoleår?

Vil Nordland fylkeskommune etablere en ledsagertjeneste slik at min datter eventuelt reiser på en sikker og trygg måte, og også ivareta henne i forbindelse med skifte av buss?

Vil hun få dekning til kost og bussbilletter ut over det dagens buss tilbud koster?

Med vennlig hilsen Halvar Rønneberg

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse