annonse

Stenger over Jørland

: Jørlandsveien. (Foto: Hilde Jørgensen)

Bø kommune vil stenge veien over Jørland for gjennomkjøring, som ett av flere tiltak som skal bidra til at veien ikke stadig blir nedkjørt.

I kommunestyrets møte i Bø torsdag reiste representanten Berit Hansen spørsmål om veien: – Veien trenger grusing og skraping. Den er farbar, men det er mye hull.

Har kommunen en plan for hvordan vi ordner veiene?

I tillegg til å skilte gjennomkjøring forbudt vil det bli innført akseltrykkbegrensning og redusert hastighet, forteller ordfører Sture Pedersen.

– Håpet er at dette skal gi mindre belastning på veien. Dersom dette ikke viser seg å ha nødvendig effekt, vil veien bli stengt mot Ryggedalen, slik at kun fastboende kan kjøre gjennom.

Ordføreren meldte at det blir tilført midler i investeringsbudsjettet for opprusting av Jørlandsveien.

Bø kommune overtok Jørlandsveien av fylkeskommunen for noen år siden, som en del av en avtale som skulle bidra til asfaltering av flere strekninger i Bø. Veien ble ikke rustet opp skikkelig på forhånd, før den ble kommunal vei.

annonse