annonse

Stopp nedleggelsen av tannlegekontoret

Bevares
Bevares: Tannklinikken i Risøyhamn må bevares, mener Risøyhamn Vel. (Arkivfoto)

Risøyhamn Vel er sterkt kritisk til forslaget om å legge ned tannlegekontoret i bygda.

  • Risøyhamn Vel

Av den siste tids mediaoppslag går det fram at det planlegges kutt i antallet tannklinikker rundt om i fylket vårt. Det kalles omstruktureringer i helsesektoren og denne saken skal ut på høring. Risøyhamn Vel vil med dette gi sitt syn på disse planene.

Den nye fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes, var heldigvis raskt ute på banen og mente det var uaktuelt å kutte så mange klinikker som konsulentene hadde lagt opp til og ønsket derfor å stoppe uroen omkring kuttforslagene.

Dette kan i første omgang virke beroligende på oss som i dag har en velfungerende klinikk, men erfaring har vist oss at når nedlegginger først bringes på bane så er prosessen vanskelig å stoppe, jamfør dagens situasjon for flystasjonen på Andenes.

Andøy kommune har et folketall på litt under 5.000 personer, cirka 2.000 på kommunesenteret Andenes. I Risøyhamn bygges det nå ny skole til cirka 134 mill og regnes å stå ferdig etter årsskiftet. Cirka halvparten av barne- og undomsskoleelevene på Andøya går på denne skolen, det vil si fra Saura til Skjoldehamn. Skal disse da skysses rundt 10 mil til/fra Andenes eller Sortland for tannbehandling med de kostnader det medfører? Fra Skjoldehamn vil turen være 15 mil tur/retur!

I tillegg er fire barnehager samt to eldresentre avhengig av tannklinikken. Av viktige bedrifter i omegnen kan nevnes LNS, (Leonhard Nilsen & Sønner) Hålogaland Elementfabrikk, Andøy Energi, Th. Benjaminsen og ikke minst Risøyhamn barne- og ungdomsskole med sine ansatte. Vi har materialforretning, kafé med overnattingsplasser, eldrekafé med ulike aktiviteter, flyktningeboliger, museum, kort sagt et levende bygdesamfunn med rundt 210 innbyggere i selve Risøyhamn.

Stedet Risøyhamn har i de seneste år har en positiv utvikling på flere områder som gjør at folk ønsker å bosette seg her. Vi har stabil legedekning, tannhelsetjeneste og helsesøster, alt i en moderne klinikk, og Joker kolonialforretning med post i butikk. Nytt av året er en tidsriktig småbåthavn med over 40 liggeplasser for båter av ulik størrelse. I tillegg har vi daglige hurtigruteanløp og stor godstrafikk av ulik slag, målt i tonnasje er nok Risøyhamn den største havna i regionen. Risøyhamn med omland har etter hvert blitt et kommunika-sjonsmessig tyngdepunkt på øya som ikke må undervurderes.

Andøy Space Center planlegger en stor utskyningsbase i nærområdet, kalt Andøy Space Port, for plassering av satelitter i polar bane. Dette vil iflg planleggerne generere store gods-mengder samt flere hundre arbeidsplasser i anleggsperioden, noe mindre når basen er i drift. Dette vil igjen føre til at behovet for helsetjenester av ulik type vil øke, og det virker da svært ulogisk å legge ned en velfungerende tannklinikk.

Risøyhamn Vel vil derfor be om at nedleggingsforslaget snarest mulig legges i en skuff som låses. Skal vi ha en ny tannhelsepolitikk må det være at tannhelsetjenesten kommer inn under regelverket for vanlig helsetjeneste, det vil på sikt være tjenlig både for samfunn og den enklte borger. Det vil vil være å håpe på at fylkesråden og andre politikere i stedet vektlegger slikt arbeid for fremtiden.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse