Nyheter

Sture ble ordfører – Jenny er varaordfører

Sture ble ordfører – Jenny er varaordfører

BØ: Sture Pedersen ble – ikke uventet – gjenvalgt som ordfører i Bø, da kommunestyret konstituerte seg torsdag.

Senterpartiet fremmet motforslag på Berit Hansen (Sp), som fikk fem stemmer.

Til formannskap er følgende valgt:

1 Sture Pedersen H  

2 Jenny Tande Fagereng H 

3 Geir Viggo Pedersen H

4 Berit Hansen Sp

5 Tom Tobiassen Ap

Valget ble gjennomført som avtalevalg, forberedt i samtaler mellom aktuelle parti på forhånd.

Se dette bildet i full størrelse
Mareno Leonhardsen - Nyvalgt Formannskapet i Bø høsten 2019 Berit Hansen, Jenny Tande Fagereng, Geir Viggo Pedersen, Tom Tobiassen og Sture Pedersen. Bø har 19 representanter i kommunestyret, formannskapet består av fem.

Nyvalgt: Formannskapet i Bø høsten 2019 Berit Hansen, Jenny Tande Fagereng, Geir Viggo Pedersen, Tom Tobiassen og Sture Pedersen. Bø har 19 representanter i kommunestyret, formannskapet består av fem.Foto: Mareno Leonhardsen

Samarbeid

– Det er en lovlig framgsagsmåte, sa Pedersen, da han takket for tilliten, og meldte at han legger opp til et bredt samarbeid i politikken.

Ordføreren takket for tilliten, og fortalte at han har telt på knappene om han skulle stille til valg.

– Jeg har stor respekt for dere som representanter, og for administrasjonen som gjør en god jobb i krysningspunktet mellom politikk og administrasjon.

Offensive

– Vi vil være offensive i å tiltrekke oss både private og offentlige arbeidsplasser til kommunen. Ei kjent sak som var diskutert på slutten av forrige periode er et lønningskontor i kommunen i samarbeid med selskapet Zalaris. Det vil vi kjøre fram. Men vi har også andre bedrifter vi arbeider for å få med på etableringer, sa ordfører Sture Pedersen i sin tiltredelsestale.

Pedersen bebudet at nye boliger skal fritas for eiendomsskatt de første år.

Han nevnte også den nye tørrfiskfabrikken som er i etablering, og fortalte at det første partiet er i produksjon med stor suksess.

Jeg ser fram til et godt samarbeid.

Vara

Vara for Høyre: 1 Håkon Ulriksen, 2 Stian Rabben Pedersen, 3 Dina Senik Pikauskiene, 4 Ulf Anders Nilsen, 5 Kjersti Therese Falch Jakobsen

Vara for Senterpartiet: 1 Guttorm Veabø, 2 Linn With, 3 Arne Tormod Tobiassen

Vara for Ap: 1 Anette Korneliussen (SV), 2 Viggo Willassen (Frp) 3 Ida Marie Jensen (A)

Sekretær Grete F. Olsen ble første til å gratulere ordføreren med gjenvalget.

Varaordfører

Synnøve Solsem Olsen (H) foreslo Jenny Tande Fagereng til varaordfører.

Guttorm O. Veabø (Sp) fremmet forslag på Berit Hansen som varaordfører.

Jenny Tande Fagereng ble valgt med 14 stemmer, og takket for tilliten.

– Jeg gleder meg til å arbeide til beste for Bø-samfunnet, sa Jenny, og fortalte at hun er nygift, og driver gårdsbakeri og gård på Fjærvoll. 

Avtroppende varaordfører Tom Tobiassen gratulerte spesielt varaordfører med plassen hun har inntatt, og takket for invitten til samarbeid og for plass i formannskapet. Arbeiderpartiet stilte felles liste ved forrige kommunevalg, og har som kjent for mange skilt lag med Høyre og sto med helt egen liste ved dette valget, – noe vi ikke fikk særlig uttelling for, men vi e nu med, la Tobiassen til.

Kontrollutvalg

Følgende er enstemmig valgt til kontrollutvalg for perioden:

1 Rolf Hugo Eriksen (leder) SV

2 Anne Lise Kvalmo (H)

3 Torgeir Godvik (Sp)

4 Atle Olsen (nestleder) (Frp)

5 Synnøve Solsem Olsen (H)

Vara

1 Randi Hansen (Sp)

2 Stein Bismo (Ap)

3 Ottar Kristoffersen (Sp)

4 Magne Johnsen (SV)

5 Bente Lockert (H)

6 Maria Overholt Aronsen (Sp)

7 Ida Marie Jensen (Ap)

Valgnemnd

I valgnnemnd er følgende:

1 Geir Viggo Pedersen (H), 2 Berit Hansen (Sp), 3 Tom Tobiassen (Ap), 4 Viggo Willassen (Frp), 5 Anette Korneliussen (SV)

Eldreråd

Følgende er valgt til eldreråd:

1 Finn E J. Nyheim, Snarset,

2 Vigdis Olsen, Vinje

3 Pirjo Kristiina Kristoffersen, Haugen

4 Charles Johnsen, Steine

5 Martha Myhre, Straume

Vara:

1 Harald Steffensen, Straume 2 Randi Nordberg, Pollen 3 Anne Lise Steinbach, Forøy 4 Tore Enoksen, Mårsund 5 Bodil Bertheussen, Snarset 6 Anna Julie Johnsen, Kråkberget, 7 Maren Graff, Straume.

Ordfører representerer i KS, med varaordfører som vara.

Regionalt samarbeid

Ordfører Sture Pedersen, varaordfører Jenny Tande Fagereng og Viggo Willassen representerer i Vesterålen regionråd.

Som vara er disse valgt: Berit Hansen, Geir Viggo Pedersen, Tom Tobiassen, Anette Korneliussen, Guttorm O.  Veabø.

Berit Hansen og Tom Tobiassen er valgt til representanter i Vesterålen kulturutvalg.

Randi Hanssen og Tom Tobiassen er foreslått til representanter i Vesterålen reiseliv. 

Mareno  Leonhardsen - Votering over ordfører Votering over ordfører, under konstituering av kommunestyret i Bø 10. oktober 2019

Votering over ordfører: Votering over ordfører, under konstituering av kommunestyret i Bø 10. oktober 2019Foto: Mareno Leonhardsen