annonse

Sykehuset mangler spesialister: Lengre ventetid og færre får behandling i psykiatrien

Mangler leger
Mangler leger: Nordlandssykehuset mangler spesialister, særlig i psykiatrien. Det betyr økt ventetid for pasientene, færre konsultasjoner og flere fristbrudd. (Foto: )
Voldsom økning
Voldsom økning: I Salten har antall henvisninger i psykiatrien økt med 70 prosent de siste fire årene. Antall stillinger har ikke holdt følge, fortalte direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand (nærmest) til styreleder Odd-Roger Enoksen (bak) og resten av styret, da det møttes på Stokmarknes mandag. (Foto: )

+ Nordlandssykehuset får ikke tak i spesialister. Nå blir færre blir behandlet i psykiatrien på grunn av rekrutteringsproblemene.

Tor Johannes Jensen


annonse