annonse

Synspunkt | Er det virkelig så enkelt?

Steiler
Steiler: Førstkommende onsdag skal Stortinget avgjøre om bygging av ny MPA-hangar på Evenes med ei kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner får grønt lys. Nå slår Avinor fast at selskapet ikke kan akspetere at hangaren bygges der den er tenkt – av sikkerhetsmessige årsaker. (Foto: Forsvaret)
Artikkelfofatter
Artikkelfofatter: Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten. (Foto: Innsendt)

Er det virkelig slik at Stortinget skal vedta revidert budsjett – her 1,8 milliarder skattekroner – til en hangar som man ikke aner konsekvensene av? Spørsmålet reises av Eirik Skarland i denne kronikken.

Onsdag 12. juni skal Stortinget vedta en bevilgning på 1,8 milliarder kroner i revidert statsbudsjett til ny hangar for de maritime overvåkingsflyene som skal flyttes til Evenes. Utenriks- og forsvarskomitéen ga sin tilslutning i et møte 3. juni.

Avinor sendte 8. mai et brev til Forsvarsbygg, der de sier at hangaren som er planlagt må flyttes. Brevet sier at strømningsanalyser gjennomført etter Avinors anbefaling i KVU viser at turbulens fra hangar vil medføre at risikofaktoren øker fra dagens som ligger akkurat på grensen til det akseptable, til 2-3 ganger det akseptable. Det konkluderes med at før byggestart må en ny turbulensanalyse og risikoanalyse gjennomføres og ny godkjenning må gis.

Er det virkelig slik at Stortinget skal vedta revidert budsjett – her 1,8 milliarder skattekroner – til en hangar som man ikke aner konsekvensene av? Er det virkelig så enkelt?

Jeg så at et nytt museum til vikingskipene som nå mer eller mindre faller fra hverandre, med samme prislapp, må tas i et ordinært budsjett da man ikke har midler i det reviderte.

Flyselskapene som opererer på Evenes er bekymret. Erfarne fagfolk er også bekymret. Forsvarsbyggs kommentar til opplysningene til Fremover: «Vi tror dette er løsbart med mindre endringer slik at vi holder oss innenfor kostnadsrammen». De «tror» at dette er løsbart innen kostnadsrammen.

Forsvarsbygg skal i et tilsvar til Avinor 28. mai ha gitt sine vurderinger, som ikke er kjent for allmenheten. Dette tilsvaret har stor offentlig interesse og må frigis før behandlingen i Stortinget 12. juni.

Det reises nå en rekke nye ubesvarte spørsmål rundt behandlingen i komitéen av denne saken:

• Var utenriks- og forsvarskomitéen informert om turbulensproblemet før de avga sin innstilling?

• Hvorfor var ikke turbulensproblemet vurdert i KVU/KS1/KS2-prosessen som skulle avklare alle usikkerhetsfaktorer før Stortingets beslutning om flyttingen til Evenes?

• Vil en flytting av hangaren medføre økte byggekostnader, og er en slik flytting vurdert med hensyn til turbulensfaktoren?

• Hvordan vil en flytting av hangar påvirke Forsvarsbyggs ønske om å spare penger ved å lagre organisk masse bak den planlagte hangaren?

• Vil en flytting av hangaren påvirke RAMSAR-områdene?

Artikkelfofatter
Artikkelfofatter: Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten. Foto: Innsendt

• Hvordan vil den sivile driften påvirkes hvis turbulensfaktoren i perioder med sidevind blir for høy? Erfarne flygere sier de trenger en tverrvindbane, eller at innflyvningen fra sør stenges i perioder.

Forsvarsbygg viser stadig til at det haster med å komme igang med byggingen på Evenes, da flyene skal være operative fra 2022. Hva er det som haster slik da de samme flyene alt i dag opererer ut fra dagens base på Andøya, med alle de fasiliteter de trenger?

De fleste skjønner at Avinor, og ikke minst Luftfartsverket, ikke kan leve med at det her er skapt tvil om flysikkerheten på Evenes. Kostnadene akselerer, og alt er basert på at man på død og liv skal flytte fem (5) fly. Og til overmål skal altså kampfly med skarpe våpen og sivil trafikk operere i trang samrøre på Evenes. Det hører også med i bildet at nåværende base på Andøya høyst sannsynlig skal videreføres.

Kan landets forsvarsminister gi oss et svar med et snev av troverdighet til dette?


Eirik Skarland
Pensjonert oberstløytnant
Styremedlem Bevar Andøya Flystasjon

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse