annonse

Synspunkt | – Ikke gjør som rådmannen sier…

:
: Karl Glad Nordahl (Foto: Arkivfoto)

– Ikke gjør som rådmannen sier, tenk heller sjøl! – Rådmannen i Sortland rår til storsalg av kommunale eiendommer. – Oppfordringen om i stedet å bruke eget hode, går i første rekke til Sortlands folkevalgte – i driftsutvalg, formannskap og kommunestyre.

Når flere enn bare denne ene (– som er betalt for å mene noe) – tenker, blir vanligvis resultatet gjerne mye bedre.  Det er også full anledning for alle andre til å tenke sjøl – både fortelle og skrive sin mening – og kanskje komme med korrigerende forslag. – Slik sett bør og skal alle være «politikere»…

Flere av forslåtte salgs-objekter kunne/burde sikkert vært mer grundig gjennomtenkt. – I denne lille kommentarer er undertegnedes «salgs-motstand» konsentrert om to–tre salgsforslag/eiendommer.

Gamle brannstasjonen som sentral parkeringsplass med parkeringshus

Erfaren forretningsdrivende, Eirik Johanssen, Sortland framholder i et innlegg i Bladet Vesterålen 31. mai gamle brannstasjonen og tilhørende tomt som ideelt for parkerings-plass med parkeringshus. – Det eneste rette må være å følge Johanssens råd. – Skal Sortland kunne utvikle seg til den byen vel de fleste ønsker seg, vil mangelen på sentrumsnære parkerings-muligheter være hovedutfordringen.

Om man først selger, og så senere hen «oppdager» at man bare må utvide parkeringskapasiteten for at byen skal fungere, kan det bli mer enn vanskelig og ikke minst kostbart å få finne alternativ. (Rådhuset har som kjent allerede egen prioriterte parkering.)

Johanssens forslag er kjempegodt. Gamle brannstasjonen vil være ideell løsning på et økende problem. Tilstrekkelig parkering i service-/handels-byens sentrum bare må løses snarest. – Kommunen eier tomta, og nytt selskap bør overkommelig kunne ta seg av bygging/drift av framtidig parkeringshus. – Regionsentrets kanskje største verdi må ikke skusles bort i forhastet salg.

Kunstnerhuset – del av Sortlands sjel

Kunstnerhuset er viktig del av Sortlands sjel og historie, og vil neppe kunne innbringe de helt store summer ved salg, der det ligger kloss inntil Sortland gamle kirkegård. – Født og oppvokst på Sortland – eller annetsteds fra – man bør neppe ha store problemer med å forstå at Kunstnerhuset må man kunne se seg råd til både å beholde og vedlikeholde.

Dette er i all sin beskjedenhet, sammen med det gamle kirketårnet og det første kommunehuset på kirkegården, viktig del av gamlebyen. – Vi har ikke mange slike perler i handelsbyen. Av penge-, og kanskje tankemangel, ble  den eldgamle kirka i sin tid til fjøs-tømmer i Ånstad! – Mange har besværet seg over det senere. –  Kultur har sin egenverdi som blant annet skal fortelle om noe som har vært – viktig for vår identitet.

Andre foreslåtte salgsobjekter burde nok også vært omtalt, og oppfordringen i innledningen til denne kommentaren gjelder: – Tenk sjøl, og si, eller helst skriv om dine meninger.

Lite penger og god skole

Det er på lengre sikt ofte viktigere å tenke mer på kombinasjonen verdier/nytte enn på rede penger til en slunken kommunekasse – denne gangen forårsaket av kostbare vyer og ambisjoner, blant annet sanering/bygging i skolesektoren.

Når flere tar seg bryet med å tenke og mene noe, kan man få både i pose og sekk. (For mange forekommer nok bare tanken på å sanere skoler der maling knapt er tørr, helt ubegripelig.)

Mange studier viser at god skole ingenting har med størrelsen å gjøre. – De aller fleste som nå sitter og skal bestemme i Sortland, har sjøl gått på små skoler – og vett og forstand har de alle! – God skole betyr mange nok, og dyktige, engasjerte lærere.

Bud og hilsen: Karl Glad Nordahl

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse