annonse

Synspunkt | Livsfarlig iskasting på Ånstadblåheia

Illustrasjon
Illustrasjon: Bildet illustrerer med all tydelighet isblokkenes dimensjoner og vekt. Det skal mindre til for å skade eller drepe… (Foto: Alf Ivan Pettersen )
Med gitte snø- og værforhold
Med gitte snø- og værforhold: vil møllevingene kaste ut is med voldsom kraft og i stor omkrets. (Foto: Med gitte snø- og værforhold vil møllevingene kaste ut is med voldsom kraft og i stor omkrets. )

Allerede nå, første vinteren etter at vindmøllene kom i drift på Ånstadblåheia og Lafjellet, er det kommet flere meldinger om farlig iskast fra møllevingene. – Dette er alvorlig!

• Alf Ivan Pettersen, Sortland registrerte sist på vinteren store isblokker med anslagsvis i snitt fem meters mellomrom rundt møllene. – Det er ikke snakk om pene, små snøballer, men is- og snøblokker med flere kilos tyngde. – Møllene kan dermed utmerket godt bli drapsmaskiner, i tillegg til produsent av strøm vi egentlig ikke har bruk for. (Nordland sender allerede 40 prosent av elkraft ut av fylket.) – To av møllene er plassert slik at iskast kan nå en tredel av skitrekk og -bakke.

• – Jeg målte ikke avstanden fra møllene til nedslagene, men anslagsvis kunne den være rundt det dobbelte av møllenes høyde, kan Alf Ivan fortelle. – Det tryggeste vil nok være å finne andre fjell for for toppturen, bemerker han tørt…

• Det manglet ikke på advarsler til bestemmende myndigheter før byggearbeidet startet. Blant annet ble ordføreren i Sortland personlig oppsøkt av den frivillige organisasjonen «Vern Ånstadblåheia og Lafjellet». – Problemene med vindmølleindustri, blant annet iskasting, ble grundig og skriftlig dokumentert. Det selvsagte ville vært at saken av ordfører ble tatt opp, og de faktiske forhold grundig drøftet i kommunestyret i sin fulle bredde. – Ingenting skjedde…

• En stor del av Sortlands vakre nærområde er dermed ødelagt for all framtid. – Fjellet og alpinbakken er farliggjort, hytte-verdien er borte, «uskyldige» fugler drepes av møllevingene. Ingen drømmer om å bygge ny hytte i farlig område, i duren fra vindmøller. 

• I tilfelle møllehavari kan selv Storvannet, Sortlands drikkevann, bli forurenset av oljesøl. – Det vil kunne bli tale om ansvarsforhold i mangemillioners-klassen – fare som burde og kunne vært unngått.

• Fareskilting vil være en stor vits. Fjellområdet kan bestiges fra nær sagt alle kanter. Eneste sikrings-mulighet måtte være å gjerde inn alle møllene…

• Forhåpentligvis vil «lykken være bedre enn forstanden». – Utenlands kapital er i gang med å frarøve oss alle en betydelig nasjonalskatt på grunn av naivitet.  

• Det er likevel grunn til å merke seg, og glede seg over, den betydelige og voksende motstanden mot vindmøller over hele landet. Men for Sortland er det ugjenkallelig for sent…

Kommentar: Karl Glad Nordahl

annonse