annonse

Telenor slutter vedlikehold og skroter gammeltelefonen

Skal bort
Skal bort: De gamle telefonlinjene skal fjernes, melder Telenor, når sentraler og kobber blir overflødig. Her går telefonen fortsatt i luftlinje i Mårsund i Bø. Slik har linja stått de siste tretti – førti år, uten forbindelse. (Foto: Mareno Leonhardsen)

Telenor skroter telefonledningene som ble lagt ned på åttitallet, og gir opp reparasjon på sentralene. Det melder selskapet til kommunene. – Alt over bakken skal bort, sier informasjonssjef Magnus Line til Bladet Vesterålen.

Mareno Leonhardsen

Etter at antallet kunder på fasttelefon har sunket fra to millioner i 2001 til 330.000 abonnenter, melder Telenor til kommunene at det tradisjonelle telefonnettet ikke vil bli vedlikeholdt på samme måte som tidligere, men blir lagt ned i distriktene. Selskapet melder at enkelte sentraler er besluttet lagt ned, og dødslister er utsendt over sentraler det ikke vil bli foretatt feilretting på fram til nedlegging.

– Telenors kobbernett vil over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber - og mobilnett, heter det i brev til en rekke kommuner.

I henvendelsen til kommunene henstilles det om å sørge for alternativer for innbyggere som har trygghetsalarmer over ADSL eller fasttelefon. Dette er også meldt tidligere, og arbeidet er godt i gang rundt om i landets kommuner.

Men hva skjer med alle kabler, stolper og stag?

Rydder

På spørsmål fra Bladet Vesterålen, opplyser Telenor at de i løpet av et år eller to vil rydde opp i den gamle og overflødige infrastrukturen, og etter hvert ta ned telefonstolper.

– Telenor har rundt 800.000 stolper over hele landet. Stolpene vil fremdeles kunne være en viktig ressurs for fremføring av fiber til kundene og til mobilstasjoner. I forbindelse med moderniseringen legger Telenor konkrete planer for om det er aktuelt å gjenbruke stolpene for fremføring av fiber. Der hvor dette ikke er aktuelt vil Telenor fjerne stolpene. Stolpefjerning vil skje samlet for større områder. Det vil derfor kunne skje at stolpene blir stående noe tid før de fjernes (1-2 år). Vi kan derfor ikke angi tidspunkt for fjerning av stolper og utstyr akkurat nå, sier informasjonssjef Magnus Line til Bladet Vesterålen.

Kobber- og plastskrot

På spørsmål om de store mengder kabel som ligger i bakken, åpner selskapet for at noe av dette kan bli fjernet på henvendelse fra grunneiere:

– Kabler i jord blir som hovedregel ikke tatt bort. Mange steder ligger de veldig dypt og det kan bli langt større skader på miljø og terreng å fjerne det framfor å la kablene ligge.

– Men vi vil vurdere å fjerne kablene i særlige tilfeller, dersom de utgjør heft for grunneier, sier Line.

– Men alt over bakken blir tatt bort, forsikrer Telenor.

annonse