annonse

Ti millioner til Andøy-omstilling

: Regjeringa er opptatt av å legge til rette for at Andøy kommune skal ha gode forutsetninger for vekst og trygge jobber framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Regjeringa vil bevilge ti nye millioner kroner til omstilling i Andøy kommune som følge av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Fredrik Sørensen

I 2017 bevilget regjeringa 35 millioner kroner, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding. Nå bevilger de blåblå ti nye millioner til omstilling i Andøy.

– Staten tar samfunnsansvar for berørte lokalsamfunn og regioner når statlige omorganiseringer fører til stor reduksjon i aktivitetene. Nedlegginga av Andøya flystasjon vil gi et behov for omstilling, nytt næringsliv og arbeidsplasser. Regjeringa er opptatt av å legge til rette for at kommunen skal ha gode forutsetninger for vekst og trygge jobber framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han er klar på at samfunnet i Andøy må omstille seg. Nye, trygge arbeidsplasser blir svært viktig i tida som kommer. Statsråden understreker at regjeringa ønsker å medvirke til rask omstilling – og at det blir skapt nye, framtidsretta og trygge arbeidsplasser i kommunen.

– Andøy har store muligheter innen havbruk og fiskeri, reiseliv og romteknologi, for å nevne noe. For Andøy-samfunnet betyr det vel så mye at staten legger til rette for investering i disse næringene som rene bevilgninger til omstilling, sier Sanner.

Samtidig varsler regjeringa at den vil bidra med ytterligere 50 millioner kroner utover forslaget for 2018 til omstilling i Andøy.

– Jeg har en klar forventning om at Nordland fylkeskommune også følger opp med ekstraordinære midler, seier Sanner.

Bevilgninga på ti millioner over statsbudsjettet for 2018 vil bli overført til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i tett samarbeid med blant annet Innovasjon Norge og kommunen.annonse

annonse

annonse