annonse

Utvider på Kystvakta

Tegnet
Tegnet: Kystvakta har planene klare for utbygging, men om de kan realiseres er foreløpig uklart. (Foto: Forsvarsbygg)

SORTLAND: I statsbudsjettet for 2018 legges det opp til å utvide kontorkapasiteten for Kystvakta på Sortland.

Morten Berg-Hansen

– Det planlegges å sette i gang et prosjekt for utvidelse av kontorkapasitet og tilpasninger av Kystvaktens operasjonssentral på Sortland, heter det i ei pressemelding. Nybygg ved Kystvakta på Sortland har vært planlagt i mange år.

– Vi har venta på nybygg lenge. Forutsetninga allerede da Kystvakta ble samlet på Sortland var at alle ansatte skulle være under samme tak. Det ble utredet, og saken var nærmest i bokst i 2014, før det kom nye utredninger som la denne saken på is, sier nestkommanderende Steve Olsen i Kystvakta.

Han sier de eksisterende planene for et nytt bygg er oppdatert til 2017-kroner.

– Vi har lenge ventet på en avgjørelse om bygging, sier Olsen. Han er ikke sikker på hva som ligger i regjeringas omtale, men håper det innebærer ei samling under samme tak.

– Alle tegninger er ferdig og kostnadsestimatene er ferdige, såd et er egentlig bare å beslutte bygging. Uansett er det positivt at dette er nevnt i statsbudsjett-forslaget. Hadde det ikke vært det, ville vi nok måttet vente til etter 2020 før vi kunne ta fram planene igjen, sier Olsen.annonse

annonse

annonse