annonse

Utvider reiselivsutdanning

: Elever fra Lofoten Reiselivsfagskole på studietur. (Foto: Lofoten Reiselivsfagskole)

Lofoten reiselivfagskole oppretter studietilbud i Mo i Rana og Stjørdal.

Mareno Leonhardsen

Dette er klart etter at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) vedtok en endring av fagskoleutdanningen i reiseliv og godkjente de to nye studiestedene.

Det tilbys et samlingsbasert studie på heltid over ett år eller deltid over to år og regnes som en årsenhet i reiseliv.

Nødvendig

Både Unni Myklevoll, som er studierektor ved Lofoten reiselivfagskole, studiekoordinator Jostein Rolfseng Hagen ved Stjørdal fagskole og fagskolekoordinator Terje Holberg i Mo i Rana er veldig fornøyd med at studietilbudet hos Lofoten reiselivfagskole nå utvides.

Og det trenges, i følge Myklevoll:

– Vi opplever sterkt vekst i reiselivet, og vi trenger flere dyktige folk som kan ta vare på stadig flere gjester. Gjestenes krav til kvalitet øker i alle ledd av reisen.

Praktisk innrettet

Årsstudiet Reiseliv er et praktisk yrkesrettet studium som utdanner velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiselivs- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er Norges eneste offentlig godkjente utdanningstilbud av sitt slag, som studierektor Myklevoll sier det er sterkt behov for:

– Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiania påpekte nettopp i en kronikk at utdanning og arbeidsliv må matche hverandre. Etter mitt skjønn er det akkurat det vi gjør. Vi kan være med på å heve kvaliteten og servicen i en næring i sterk vekst på landsbasis.

annonse