annonse

Vegvesenet vil se på rutinene

Overfyllt:
Overfyllt: Søppelet flyter, og busker får vokse fritt, ved fergekaia i Lødingen. Statens vegvesen lover tiltak, for å få bukt med problemet. (Foto: Ørnulf Five)

LØDINGEN: Søppelcontainerne ved fergekaia i Lødingen flyter over. Privatpersoner har engasjert seg for å rydde opp. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Geir Jørgensen lover en gjennomgang av rutinene for tømming av søppel på nevnte lokasjon.

Svein Rist

Privatpersoner i Lødingen har i sommer lagt ned et betydelig engasjement for at stedet skal fremstå som rent, pent og innbydende.

Ved innkjøringen til tettstedet er kompassrosa ryddet for mose, lyng og trær.

Benker, blomster og skilt er satt opp.

Ny bordkledning, maling, blomster og benker har gitt området rundt Dampskipskaia et solid ansiktsløft.

Rundt fergekaia, Lødingens kanskje viktigste ansikt utad, ser det imidlertid langt fra innbydende ut.

Søppelet flyter

To containere er nemlig ikke nok til å ta unna alt søppelet fra veifarende.

Dette gir seg utslag i at søppel plasseres ved siden av containerne.

Personer Bladet Vesterålen har snakket med er kritisk til at vegvesenet ikke evner å følge opp tømming av anlegget.

For om mulig å bøte på dette har privatpersoner tatt seg bryet med å rydde på området.

Nå lover avdelingsdirektør i Statens vegvesen Geir Jørgensen å se på rutinene knyttet til tømming av containerne.

– Slik skal det ikke være

– Det skal ikke være slik at søppel flyter rundt anlegg vegvesenet har ansvar for, innleder Jørgensen.

– Kan det være aktuelt for vegvesenet å endre rutinene når det gjelder tømming av containerne ved fergeleiet i Lødingen?

– Jevnt over øker vi tømmefrekvensene om sommeren. Dessverre klarer vi ikke å fange opp alle anlegg. I dette konkrete tilfellet må vi inn å se på hva som ligger inne i avtalen om tømming. Uten at jeg på noen som helst måte skal hevde at det er forklaringen i Lødingen, opplever vi at søppelcontainerne brukes av andre enn veifarende. Men, må vi øke tømmefrekvensen, skal vi naturligvis gjøre det, sier Jørgensen.

– Busker og kratt er i ferd med å vokse opp på området ved fergekaia i Lødingen. Vil vegvesenet gjennomføre tiltak for å få disse fjernet?

– Vi skal sørge for å få gjort noe med dette også, avrunder avdelingsdirektør i Statens vegvesen Geir Jørgensen.annonse

annonse

annonse