annonse

Veien er viktigst for innbyggerne i Nyksund

Ruth
Ruth: Ruth Anne Steffensen dro igang bompengeordning på Nyksundveien. (Foto: Trond K. Johansen)
Tormod og Trond
Tormod og Trond: Tormod Hansen og Trond Ståle Mathisen underholdt i Nyksund Brygge under møtet. (Foto: Trond K. Johansen)

Det er veien som er viktigst for dem som bor i Nyksund. Veistandard og sikkerhet må prioriteres.

Trond K. Johansen

Ruth Anne Steffensen dro igang en frivillig bompengeaksjon tidlig på våren og håpet at det skulle komme inn en del penger på kontoen for Nyksundveien.

– Det har gått tregere enn jeg hadde forventet og håpet. Det har fram til nå kommet inn rundt 21.000 kroner, og det er bare sånn at vi har fått betalt materiellet som ble brukt til å få aksjonen igang.

Steffensen tror at det kom litt skjeivt ut i starten og at mange derfor snakket aksjonen ned og ikke opp.

– Jeg er skuffet over reaksjonen på aksjonen og oppslutningen om den. Jeg tror vi må ha ei positiv innstilling. Hvis alle bidrar tror jeg det skal være mulig å få inn mer penger.

Skraper veien selv

Leder for driftsavdelingen i Øksnes, Kristian Haugen, fortalte om seksjonens arbeid for å holde veien best mulig i sommer og høst, men det er ikke lett når det regner i uker i strekk.

– Vi fikk laget ei skrape som vi kan bruke selv for å se om vi kunne få veien bedre enn hva den har vært. Vet ikke helt om vi har lyktes.

Han sørget også for at det ble varslet om strøing av veien mens møtet pågikk.

Line Tobiassen er leder for Nyksund Vel, ei forening med 28 medlemmer mens det bor 25 personer i Nyksund.

– Vi er veldig godt fornøyd med oppslutningen om foreningen.

– Vi skulle veldig gjerne hatt strødd vei når vi kjører på arbeid eller til skolen med ungene. Farlige situasjoner skjer stadig oftere, sa Tobiassen.

Hun viste også til manglende rekkverk og ødelagte rekkverk.

Bompenger nødvendig?

For at veien til Nyksund skal få midler til ordentlig vedlikehold, er det nødvendig med pålagt bompenger, mener kommunalsjef Janne Kankaala.

Han viste til Finland som ikke har slike veier som som Nyksundveien.

– Hadde vi hatt slike veier ville de vært stengt forlengst. Det er ikke lov til å kjøre på slike veier i Finland, sa Kankaala.

Han har foreslått for neste års budsjett at det innføres bompenger, men han er usikker på om kommunestyret vil innføre det.

Tormod og Trond
Tormod og Trond: Tormod Hansen og Trond Ståle Mathisen underholdt i Nyksund Brygge under møtet. Foto: Trond K. Johansen

Theodor Lind undrer på om det er vurdert å gjøre veien til Nasjonal Turistvei, men fikk svar av ordføreren at det ikke lar seg gjøre siden dette ikke er en gjennomgangsvei.

Å koble inn stiftelser for å få penger er heller ikke lett. De vil ikke støtte slikt som vanligvis regnes som kommunale oppgaver.

Ønsker godt samarbeid

– Vi ønsker et godt samarbeid med kommunen, men vi mener at dere må ta mer hensyn til sikkerhet. Vi har fått godt vedlikehold, men sikkerheten er ikke blitt bedre.

Line lurer på om det kunne vært en idé å lysregulere Kattflågan.

Hilde Johanne Hansen spurte henne om hva som er det fineste ved det å bo i Nyksund.

– Det er mørketida i Nyksund med stillhet og ro som er den beste tida i Nyksund. Det positive er å være her ute og oppleve naturen, sier Line Tobiassen.

annonse