annonse

Vi har prøvd og prøvd

Kjempet
Kjempet: Andværingene har kjempet hardnakket for Andøya flystasjon de seneste årene.
Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Wilhelm Aronsen. (Foto: Innsendt)

  • Wilhelm Aronsen
  • Bleik

I løpet av de to årene som er gått siden Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ble lagt fram, har vi gjort utallige forsøk på å få konkrete svar på konkrete spørsmål – hele tiden med utgangspunkt i hvordan få et best mulig forsvar innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon. Vi har blant annet spurt om:

• Hvorfor er det dyrere å forlenga ei flystripe på Andøya enn å bygge en ny storflyplass i Rana?

• Hvorfor har bolighus på Andenes nesten 5 millioner høyere takst enn på Evenes?

• Hvorfor koster opparbeiding av flyoperative flater 4.313 kroner per kvadratmeter på Evenes og 35.041 kroner på Andøya, og hvilke kostnadsmessige konsekvenser vil det få at behovet for flyoperative flater på Evenes har økt fra 16.000 kvadratmeter til ca 60.000 kvadratmeter?

Artikkelforfatter
Artikkelforfatter: Wilhelm Aronsen. Foto: Innsendt

• Hvorfor får vi ikke noen konkrete dokumentasjoner på hvorfor tidligere forsvarstopper, flyvere, meteorologer og annet forsvarspersonell tar feil når de advarer mot å flytte alt til Evenes? (Det er ikke tillitsvekkende når det svares at dette har vi kontroll på.)

• Har ikke tidligere medlemmer i Statens Havarikommisjon, Børre Johnesen og Reinhardt Mook, nødvendige kunnskaper når de advarer mot Evenes sammenlignet med Andøya?

• Hvorfor følges ikke Statens retningslinjer ved utarbeiding av Konseptvalgutredning (KVU)?

• Hvorfor får vi ikke regnestykket som sier noe om de økonomiske konsekvensene av at Andøya nå skal bli beredskapsbase/forsterkningsbase? • Pensjonert oberstløytnant Skarland har fra første stund påpekt det håpløse i luftvernargumentet, men jeg har ikke sett noen dokumenterte tilbakevisninger av hans innspill. Vi ser nå at han har hatt rett hele tiden. • Mens forsvarsministeren sier at luftvern ikke har vært noe argument, sier hans medspiller Huitfeldt at luftvernargumentet fortsatt står like sterkt. Det virker som at de nå ikke argumenterer ut fra fakta, men ut fra at de skal forsvare det de tidligere har sagt.

• Hvorfor sendes det slike svar som: «Takk for innspillet/skal se nærmere på det/tar det med meg/osv? I stedet for å si noe konkret, gir en svadasvar, antagelig i håp om at det skal tilfredsstille spørreren.

• Forsvarsministeren sier at US Navy har kvalitetssikret at armering kan foretas uten at det begrenser sivil trafikk 170 meter unna. Tom Bjørvik mener det er så usannsynlig at han ber om dokumentasjon, noe jeg ikke kan se at han har fått. Det måtte jo være enkelt å gi slik dokumentasjon dersom det finnes.

• I valgkampen ble Espen Barth Eide «hentet inn» for å gi Andøy inntrykk av at valgseier til Ap kunne gjøre at Ap snudde. De hadde fått så mange viktige innspill – både fra militærfaglig og alliert hold om at det ville være feil å legge ned på Andøya. Var ikke disse argumentene like viktige for forsvarets framtid om de ikke vant valget? Det er blitt stille fra han i etterkant. Hvorfor kan han ikke orientere oss om hva som ikke stemte i de viktige innspillene de hadde fått om at Andøya ikke måtte legges ned?

• Var det for å slippe diskusjon om etablering av P-8 på Andøya at en i LTP foreslo nedlegging av Andøya før Stortinget vedtok å anskaffe P-8?

• Hvorfor kunne ikke Ap støtte Dok 8-forslaget fra Sp, V, SV og Krf, i stedet for å komme med et eget forslag der regjeringen selv skulle gjennomgå saken? For meg virker dette som at de vil sikre seg at det ikke kommer avsløringer som viser at de har gjort en for dårlig jobb.

• Det har vært to år med utallige spørsmål som fortsatt står ubesvart, spørsmål der det burde være en selvfølge at regjeringen, hvis de tok oss på alvor, lot oss få fakta og ikke bare en masse ord som ikke sier oss noe. Forsvarsdepartementet sier de har vært åpen og svart på alt vi har spurt om, men den type svar vi får, får meg til å tenke på komiserien Hotell i særklasse, der kelneren besvarte alle spørsmål med: «I don`t know. I am from Barcelona».

• Utsagnet at en har «snudd alle steiner», er, for meg, en floskel som brukes når en ikke har gode/troverdige svar. Det samme gjelder når forsvarsministeren nå sier at avgjørelsen er basert på grundige vurderinger. Det sier oss ingenting når vi ber om konkrete fakta. Jeg registrerer nå at Riksrevisjonen kommer med kraftig kritikk av regjeringen for bruk av 23,5 milliarder for å bevare regnskogen. Jeg går ut fra at det også her er gjort «grundige vurderinger», men det hjelper ikke når resultatet blir som Riksrevisjonen påpeker.

• Avslutningsvis registrerer jeg at «trusler» for å stoppe motstandere, brukes uten skrupler av ledere som vil kvitte seg med de som står på for det de mener er riktig. Ordføreren vår blir truet med at det vil få negative konsekvenser for Andøy kommune dersom han fortsetter kampen for et best mulig forsvar, mens lektor Simon Malkenes blir truet med personalsak for at han offentlig kritiserer inntakssystemet i Oslo-skolene. Heldigivis er det andre som ser viktigheten av det arbeidet som gjøres. Simon Malkenes har nå fått Fritt Ords honnørpris for sin innsats. Skoleledelsen i Oslo bør sitte igjen med en flau smak i munnen.


Wilhelm Aronsen
Tidligere rådmann i Andøy
Bleik

annonse