annonse

– Vi har store mineralressurser i Vesterålen

NGU på grafittjakt i Vesterålen
NGU på grafittjakt i Vesterålen: Avdelingsingeniør Geir Viken viser fram prøver som er tatt på Møkland tidligere. (Foto: Bjørnar Hansen)
: Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik. (Foto: )

Det ligger store mineralressurser under bakken i Vesterålen.

Tor Johannes Jensen

Lederen i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, er glad for at Nordland fylkeskommune legger en halv million kroner i videre mineralleiting i Vesterålen.

NGU har gjort flere undersøkelser i regionen de siste årene og har funnet grafitt av god kvalitet. Man har anbefalt videre undersøkelser i Vedåsen på Vikeidet, Raudhammaren, Romsetfjorden, Grønjorda på Frøskeland og Kvernfjorddalen- Haugsneset.

Da lederen i fylkesrådet, Tomas Norvoll, fortalte om bevilgningen, kritiserte han samtidig regjeringa for å ha kuttet sine bevilgninger til mineralleting.

Siv Dagny Aasvik er desto mer glad for bidraget fra fylkeskommunen:

: Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik. Foto:

– Vi vet at det finnes store mineralressurser i Vesterålen og er svært takknemlig for at fylkesrådet prioriterer å kartlegge dette, heter det i en uttalelse der hun viser til at NGU i fjor vår gjorde det klart at det finnes store uutnyttede verdier i regionen.

– Utnyttelse av mineralressurser vil være med på utvikle annet næringsliv, blant annet har vi stort behov for masser for å ha nok næringsareal, tilføyer hun.

– Vi ser veldig frem til resultatet av kartlegginga, understreker Aasvik.

annonse