annonse

– Vi må få fisken til Bø

Steinesjøen
Steinesjøen: Sture Pedersen vil utfordre de store aktørene i Bø til å gjøre mer ut av råstoffet uten å kjøre det ubearbeidet bort. Her er han sammen med en av dem som vokser lokalt, og har utvidelsesplaner ved Steinesjøen, Odd Einar Sørensen i Stocco. (Fra arkiv) (Foto: Kristina R. Johnsen)
Skårvågen
Skårvågen: Minsteprisene for torsk settes opp mandag. Bildet er fra Lerøys bruk i Skårvågen. (Foto: Mareno Leonhardsen)

Ordfører Sture Pedersen i Bø inviterer Lerøy og Nergård til møter i slutten av måneden, med et mål om å lande mer råstoff i Bø, og ordføreren tar spesielt opp trålerråstoff.

Mareno Leonhardsen

– Bakgrunnen er blant annet at det i dag ikke landes trålfisk i kommunen. Dette til tross for at flere trålere har leveringsplikt og tilbudsplikt. I tillegg er det begrenset landing og bearbeiding av fisk fra kystflåten.

– Målet sett fra Bø kommune sin side er at fisk som landes eller burde landes i Bø skal produseres i kommunen og på den måten gi verdiskaping og flere helårige arbeidsplasser.

Skårvågen

Lerøy er kommet inn i Bø gjennom kjøp av fiskemottaket i Skårvågen, etter først å ha overtatt aksjemajoriteten i Norway Seafoods og Havfisk.

Råstoffsjef Ørjan Nergaard besøkte forleden anlegget og ledelsen i Bø i forbindelse med overtakelsen.

I den forbindelse forteller råstoffsjefen at selskapets hensikt er å kjøre råstoffet ubearbeidet bort for produksjon ved andre anlegg.

«Hva skal til?»

I brevet til Lerøy ønsker ordfører Sture Pedersen velkommen som viktig aktør i Bø. I møte med ledelsen i Lerøy ønsker han å drøfte status og planer for virksomheten i Bø.

Bø kommune utfordrer begge selskap på hvordan råstoff i større grad enn i dag kan bli bearbeidet i Bø, og hvordan råstoff fra trålere med leveringsplikt og/eller tilbudsplikt til Bø kan bli utnyttet nettopp i Bø.

– God dialog

Til ledelsen i Nergård understreker ordføreren at det har vært god dialog mellom kommunen og Nergård over lang tid vært god når det gjelder virksomheten ved Steinesjøen, og at man ønsker å beholde den gode kontakten. Kommunen vil informere om arbeidet med å reparere utskipingskaia, samt om øvrige planer som kommunen kjenner til i området ved Steinesjøen, der Nergård Bø har anlegget sitt.

Brann

Som kjent for mange, ble bedriften i vinter rammet av brann i mottaket, akkurat idet sesongen skulle ta til, og et nytt mottak er først nå klart i en annen del av anlegget.

Ordføreren ber Nergård om å redegjøre for status for virksomheten sin ved Steinesjøen – også om planene som tidligere er meldt om ny fabrikk.

– Fisken må hit

– Målet med utspillene er å få mer fisk til Bø, sier ordfører Sture Pedersen i en kommentar:

– Vi må få trålerfisken til Bø.

Flere mottak

Ved Steinesjøen i Bø holder også tørrfiskprodusenten Stocco til, i stadig vekst og utvikling, og med tørrfiskhjeller på flere steder.

Stocco tar imot fisk i Straumsjøen i Bø, ikke langt fra ett av Jon Edvard Johnsens anlegg, Hovden fiskeindustri ved Straumsjøen. Her er det blant annet produsert saltfisk. Hovden fiskeindustri har også fiskemottak og tørrfiskproduksjon i Hovden, dessuten virksomhet i Finnmark.annonse

annonse

annonse