annonse

Vil bygge renseanlegg

: – Vi løfter renseanlegg for Heggedalen som egen sak i kommunestyret neste torsdag, sier ordfører Sture Pedersen. (Foto: )

– Målet er at ingen skal være fri for vann, og situasjonen er under kontroll sier ordfører Sture Pedersen i Bø. Kommunestyret tar neste tordsag stillig til renseanlegg på reservekildene.

Mareno Leonhardsen

I mellomtida er kokepåbudet utvidet til en større del av østbygda, fra Bøstrand via Snarset og Veanova, til Fagerhaugveien, Videre fra Veanova mot Langmoa, Veggemo, Skålbrekka, Rise, Eidet Grimstad, Haugen, Sund, Jennskaret, Møkland, Rygge, Kråkberget, Reinshaugen til Jørland. Med Gåsland og Klakksjorda, Pollen, Ringstad, Auvåg, Skorpa, Kvernfjorden, Haugsneskretsen, til Røsnes og Guvåg. De siste av disse meldes forstynt fra reservevannkilden mandag fra klokka 13.40.

– Vi har lokalisert og utbedret en stor vannlekkasje ved Straumsjøen, og fortsetter arbeidet med å få bukt med øvrige lekkasjer, forteller ordføreren.

Kommunen har sendt ut pressemelding om vannsituasjonen, der både Trolldalen Nord og Ramnflågan har kritisk lav vannstand.

Forverret seg

– Lørdag fikk vi utfordringer med å opprettholde normalt trykk og mengde ut fra Trolldalen vannbehandlingsanlegg som forsyner Nordbygda med vann. Søndag formiddag forverret det seg i en slik grad at enkelte abonnenter som lå høyt og langt unna anlegget mistet trykket. Trykket fortsatte å falle utover dagen slik at stadig flere områder ble berørt, og enkelte gårdsbruk ble uten vann. Vi ba da om bistand fra kommunens brannkorps som sendte ut brannbilen for å forsyne de rammede gårdsbrukene med vann.

Krisemøte

– Det ble søndag avholdt et eget møte på rådhuset sammen med lokale bønder, ordfører, rådmann, teknisk etat og entreprenør for å informere og diskutere mulige tiltak. Informasjon ble sendt ut via varslingssystemet på SMS og telefon til innbyggerne i kommunen om at områder ville bli stengt i perioder fra kl. 20:00 og utover kvelden og natta, mens det ble arbeidet systematisk for å få oversikt over situasjonen. For å utføre arbeidet ble ekstra personell fra teknisk etat, brannkorpset og entreprenøren kalt inn.

Berget fjøsstellet

Vannforsyninga til gårdsbrukene ble prioritert, slik at bøndene kunne ta kveldsstellet og få fylt opp vann til dyra, mens andre områder i nordbygda ble stengt av. Utover kvelden og natta ble sone for sone åpnet og stengt av for å få oversikt over forbruk og lekkasjer. Det ble også sendt en egen arbeidsgjeng opp langs forsyningsledningen som går fra reservekilden i Heggedalen. Vi har hatt utfordringer også her på grunn av feil på linjen. Dette fikk vi i løpet av natten utredet og reparert. Reservekilden i Heggedalen er nå lagt inn og fungerer fint. Det er ikke renseanlegg på denne kilden, og det er sendt ut informasjon om kokepåbud til berørte områder.

I Trolldalen ble det funnet noen større lekkasjer som ble midlertidig reparert. Dette sammen med at Heggedalen reservekilde ble koblet inn for å forsyne Østbygda, gjorde at forbruket fra Trolldalen sank nok til at det var normalt trykk rundt klokka 03:00 natt til mandag.

Unngå sløsing

– Situasjonen er nå foreløpig under kontroll, men det vil fortsatt være lite vann i magasinene frem til vi får et skikkelig regnskyll og vårløsninga kommer i gang for fullt. Vi ber derfor innbyggere som er på kommunal vannforsyning om å være restriktive med vannforbruket til situasjonen bedrer seg, og håper på forståelse for dette. En del abonnenter vil oppleve luft og farge på vannet på grunn av arbeidet som har vært utført, men dette vil avta med tida.

Bø kommune vil rette stor takk til mannskap, entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner, gårdbrukerne og kommunens innbyggere for god innsats og hjelp i denne situasjonen, sier Bø kommune i ei pressemelding.

– Vi understreker at man må forholde seg til meldingene den enkelte abonnent får på telefon.

Frost

– Vi regner med at en del av det høye forbruket skyldes frosttapping da tela gikk djupt og vannet frøs hos mange. I ettertid kan man spørre seg om det var lurt, men vi fant det ikke riktig å forby frosttapping, hvis det kunne føre til frosset vann i stedet, sier ordfører Sture Pedersen. Vi regner med at vi skal klare oss til smeltevann og nedbør fyller bassengene igjen, selv om det medfører koking av drikkevannet, sier ordføreren.

annonse