annonse

Vil ha bedre tall på sjarkfiskere

: Bent Bakkan i Miljøpartiet De grønne. (Foto: Innsendt)

De Grønne vil at Fiskeridirektoratet lager statistikk for hvem som drifter fartøy som er under 11 meter.

  • Pressemelding

Nordland Fylkesting behandler nå sak om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser.

Miljøpartiet De Grønne mener at all privatisering av fiskeressursene er i strid med prinsippet om at fisken i havet eies i fellesskap av folket.

- Vi er enige med fylkesrådet om at sjarkflåten er en nødvendig rekrutteringsarena, og at det bør finnes en gruppe som ikke trenger millioninvesteringer i kvotekjøp. Men vi trenger et bedre tallgrunnlag for denne gruppen. Per i dag har ikke Fiskeridirektoratet noe statistikk som forteller oss om alderssammensetningen i gruppen under 11 meter. Heller ikke Nordland Fylkes Fiskarlag har oversikt over alderssammensetningen i sjarkflåten. Er fartøygruppen den rekrutteringsarenaen som vi mener den skal være? Domineres gruppen av yngre eller eldre fiskere, er det stor prosentandel kvinner i denne gruppen, og i hvilken retning går utviklingen? Dette er viktig informasjon når man skal legge grunnlaget for ny politikk, sier De Grønnes fylkestingsrepresentant Bent Bakkan.

De Grønne vil derfor at Fiskeridirektoratet får i oppgave å lage statistikk for hvem som drifter fartøy som er under 11 meter.

En slik statistikk vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag, i det videre arbeidet med å utvikle den minste og viktige fartøygruppen. (Pressemelding)

annonse