annonse

Vil la alge-plagede oppdrettere få ha mer fisk i sjøen

: Regjeringspartiene på Stortinget ber fiskeriministeren vurdere blant annet å gi algerammede oppdrettere mulighet til økt maksimal biomasse. Stortingsrepresentant Jonny Finstad er glad for det felles initiativet. (Foto: )

Regjeringspartiene ber fiskeriminister Harald T. Nesvik vurdere oppdretternes egne ønsker om tiltak for å hjelpe algerammede oppdrettere.

Tor Johannes Jensen

Oppblomstringen av algen Chrysochromulina leadbeateri i Nordland og Troms har gitt store konsekvenser for havbruksindustrien i området. Flere millioner fisk er døde av algegiften som har satt seg i gjellene deres, annen fisk er slaktet i hast utenom plan, store mengder fisk er evakuert til andre lokaliteter, oppdretterne har tapt milliardbeløp, og tapene av fisk vil ventelig gi seg utslag i permitteringer på lakseslakteri framover.

I Hadsel har Nordlaks-slakteriet på Børøya allerede vært berørt av permitteringer. Og fisken som er død skulle blant annet gitt arbeid på slakteriet i vinter.

De sjømatpolitiske talspersonene fra de fire regjeringspartiene, Tom-Christer Nilsen (H), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Andre Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF) understreker også at mange lokalsamfunn er truet av permitteringer, og store verdier er gått tapt.

– Der har vært gjort en formidabel innsats fra enkeltpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter i den situasjonen som har oppstått. Der har vært vist fleksibilitet og saksbehandling i et høyt tempo, noe som har redusert tap og sikret verdier. I tillegg har det gjort det mulig å håndtere en umulig situasjon. Spesielt må det gis honnør til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i denne situasjonen, skriver de fire i en felles henvendelse til fiskeriminister Harad T. Nesvik (Frp).

Når algeoppblomstringen er over, mener de det er viktig å redusere de negative konsekvensene for lokalsamfunnene mest mulig.

– Næringa har selv en rekke forslag til tiltak som kan dempe effekten av krisen, og vi legger til grunn at departementet vil vurdere disse. Vi har merket oss at fiskeriministeren har en god prosess med de berørte, og har vært positiv til å vurdere en rekke av disse tiltakene, skriver Nilsen, Strifeldt, Skjelstad og Reiten.

De skriver at de vil støtte at statsråden vurderer å gi mulighet til å ha høyere maksimal tillat biomasse i en periode, for å ta igjen noe av det tapte, og for å kunne gi jevnere aktivitet ved slakterier for å minimere behovet for permitteringer, hensyntatt at risikoen for rømming ikke bør øke.

Videre ber de fiskeriministeren se på flere andre saker, blant annet å legge til rette for samdrift på lokaliteter, og å ta særskilt hensyn til at fisk som har overlevd algeangrepene kan være mindre robuste etter angrepet, og ikke bør utsettes for stressede behandlinger, hensyntatt andre fiskehelseforhold.

– Denne saken har hatt stor oppmerksomhet og er en tragisk hendelse med store konsekvenser, ikke bare for bedriftene det gjelder, men også for lokalsamfunn og ansatte som berøres her i våre områder. Vi har fått mange henvendelser til oss på Stortinget, og det har vært flere møter om mulige bidrag til å avhjelpe situasjonen. Derfor er jeg glad for henvendelsen til fiskeriministeren, understreker stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) fra Vestvågøy.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse