annonse

Vil minske selfangsten

: Grønlandsselhunn i Vesterisen (Foto: Kjell-Arne Fagerheim / Havforskningsinstituttet)

+ Det internasjonale havforskningsrådet (Ices) går inn for at det ikke skal fanges mer enn 11.548 grønlandssel i Vesterisen til neste år. I Østisen er den anbefalte kvoten for 2020 på 21.172 dyr.

Mareno Leonhardsen


annonse