annonse

Vil ta 100.000 tonn mindre torsk

Mindre skrei
Mindre skrei: Det kan bli mindre torsk å fiske på neste år, om ICES får gehør for sine anbefalinger. (Foto: Bjørnar Hansen)

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler å ta 100.000 tonn mindre torsk i Barentshavet neste år, 674.678 tonn.

Mareno Leonhardsen

Da neste års kvoteråd ble kjent onsdag, viste det seg at Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vil redusere kvotene på flere fiskeslag.

– Den naturlige nedgangen i bestanden fortsetter, og det må vi ta hensyn til, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

De siste årene har kvotene for skrei ligget på et rekordhøyt nivå, etter kvotetoppen i 2013, da det kunne fiskes 1.000.000 tonn. Siden har kvotene holdt seg høye, i 2018 på 775.000 tonn. Huse sier det høye kvotenivået de siste årene i stor grad kan tilskrives de gode torskeårsklassene for 2004 og 2005.

– Vi ser at årsklassene etter dette er svakere, og da får vi en naturlig nedgang i bestanden, sier Huse.

Stor bestand

ICES mener torskebestanden i Barentshavet er stor, at den blir høsta på bærekraftig vis og at den har full reproduksjonskapasitet.

– Toktdataene våre spriker en del når det gjelder bestandssituasjonen og alderssammensetninga. Det gir større usikkerhet i bestandsvurderinga enn tidligere, sier havforsker Bjarte Bogstad. Han er bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet.

Bogstad minner om at ICES ga råd om en kvote på 712.000 tonn nordøstarktisk torsk for 2018, og at det var den norsk-russiske fiskerikommisjonen som fastsatte kvoten til 775.000 tonn, melder Havforskningsinstituttet.

Andre fiskeslag

For hyse tilrår ICES 152.000 tonn mot årets 202.305 tonn

For sei tilrår ICES 149.550 tonn neste år, mot 172.500 tonn i 2018.

For uer er det ikke satt kvote i 2018, der tilrår ICES 0 tonn.

annonse