annonse

Aktiv vår for Øksnes Næringslivsforening

: Tove Hansen, Astrid Klo, Hildegunn Arntsen, Sandra Øvergård med Mille på fanget. (Foto: )

ØKSNES: Det har vært stor aktivitet i Øksnes Næringslivsforening (ØNF) siste tre måneder for nyvalgt styre, sier leder i ØNF Tove Hansen.

Sverre Idar Lakså

– Vi har fått positive tilbakemeldinger på de tre medlemsmøtene som har vært avholdt og vi har opplevd et godt engasjement. Videre har ØNF deltatt på møter der Reiselivsplan for Vesterålen og Dronningruta som Nasjonal Turiststi har blitt diskutert og kommet med innspill.

Samarbeidet i styret fungerer meget godt. Tove Hansen opplyser at styret har drevet aktiv medlemsverving og har økt medlemstallet med hele 19 medlemsbedrifter. Det totale medlemstallet er nå 89.

– Vi er glad for at mange bedrifter i Øksnes ser fordelene med å være tilsluttet foreningen. Bedriftene kan sammen bygge et sterkt lag og øve innflytelse i viktige saker.

Øksnes i stor endring

ØNF har gitt en fyldig høringsuttalelse når det gjelder kommunens vann og avløpsplan. Industrien i Øksnes har behov for store mengder vann. Tiltakene i planperioden må være nøkterne. ØNF foreslår i høringsuttalelsen en grundig gjennomgang av økonomiske konsekvenser for industribedriftene etter endringer i avgiftsgrunnlag og gebyrer.

Reiseliv er et fokusområde for ØNF i 2018, med pågående arbeid med Masterplan for reiselivet i Vesterålen og arbeidet med å utforme en besøksstrategi for Dronningruta. Styret vil gi ytterligere innspill i høst etter møter med bedrifter tilsluttet reiselivsgruppa. Samtidig vil 2-3 reiselivsbedrifter gi en bedriftspresentasjon når det er møter. Kunnskap om hverandre gjør at bedriftene kan framsnakke hverandre ovenfor både fastboende og turister.

– Nytt revidert bykart for Myre og omkringliggende område i Øksnes er klart til bruk i juli. Dette for at tilreisende og bedriftene skal kunne presentere og finne fram til severdigheter, aktiviteter, sentrale bygg og naturopplevelser i hele kommunen.

Utvikling av småbedriftene i kommunen er viktig. Netthandel, økt regional konkurranse og økte utgifter til eiendomsskatt skal møtes med offensive tiltak. Bedriftene trenger god rådgiving og tilgang til virkemidler for videre satsing. Tove Hansen forteller at styret har invitert Innovasjon Norge til medlemsmøte ettersommeren for å gi informasjon om virkemiddelapparatet og nyttige tips om bedriftsutvikling. Styret ser fram til godt samarbeid med nytilsatt tiltakskonsulent.

ØNF er representert i Vesterålen Næringssamarbeid. Her er arbeid med «spleiselag» Veipakke Vesterålen en prioritert sak. Industriveksten i Myre havn må følges opp politisk med krav om bedre fylkesveier. Oppgradering av veiene er svært viktig for næringslivet i regionen og for Øksnes er det viktig å få prioritert innfartsveien inn til Øksnes.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse