annonse

Avslag på breibandssøknad

: Bilde fra nedlegging av fiberrør på Selnes i Sortland. (Foto: Sverre Idar Lakså)

+ ØKSNES: Nordland fylkeskommune avslår søknadene om tilskudd til breibandsutbygging i områdene Lifjord-Steinlandsfjord-Tjønnbogen og Steinland-Bollvåg-Lønnskog.

Sverre Idar Lakså


annonse