annonse

Bærekraft og kulturminner

: Bilde fra Tinden, tatt på 1800-tallet. Bildet viser fiskehesjer av spissmøna vesterålstype. (Foto: Innsendt)
Vernesonen i Tinden markert i mørk grå. (Illustrasjon
Vernesonen i Tinden markert i mørk grå. (Illustrasjon: Innsendt) (Foto: )

  • Av Historiker Johan I. Borgos

Jeg var i Tinden som guide for ei stor gruppe 3. juli. Vi opplevde mye av det samme som Vegar Andreassen og Bente Johnsen. Det vil jeg ikke gå nærmere inn på her, kanskje lederen for gruppa tar kritikken direkte til stiftelsen.

Jeg kjenner Tinden fra flere vinkler – som guide, historiker, bygdebokforfatter, Skjalg-venn og som deltaker i utarbeidinga av kulturminneplanen for Øksnes. Det som overraska meg ved dette besøket, var synet av nybygde og meget iøynefallende fiskehjeller av Lofot-type. De er byggverk på linje med alle de andre som står i Tinden, og må vurderes som det.

Ingen enkeltbygg i Tinden er freda på grunn av alder, men stedet er verna som kulturmiljø. Kartet over verneområdet viser at hjellene står langt inne i vernesona. Det kan godt ha stått denne typen hjeller i Tinden tidligere, men da må vi langt bak i tid. Derimot viser gamle bilder at det sto fiskehesjer av spissmøna vesterålstype der på 1800-tallet.

Stiftelsen har svart på kritikken fra Andreassen/Johnsen, og i svaret kobles bærekraft til økonomi. Men bærekraft for kulturminner innebærer også at deres kulturhistoriske verdi ikke skal ”forbrukes” eller endres. Jeg meiner Lofot-hjellene er et forstyrrende fremmedelement i verneområdet, uansett hvor praktiske de måtte være – det teller ikke i denne sammenhengen.

Kulturminnelovens § 20 sier at et kulturmiljø kan fredes ”for å bevare områdets kulturhistoriske verdi”, og det kan settes forbud mot ”fradeling eller bortfeste av grunn til virksomhet som nevnt i første punktum” (virksomhet som er egna til å motvirke formålet med fredninga). Jeg tviler på at man har satt opp hjeller som historiske kulisser, det er nok et kommersielt tiltak. Øksnes har mange alternative høvelige arealer, man trenger ikke det freda stedet Tinden til sånt.

Et ekstra spørsmål: Tinden hadde nettopp besøk av folk fra fylkes/riksantikvaren. Visste de forskjellen på hjeller og hesjer, og hvilken type som kulturhistorisk hører heime i Tinden?

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse