annonse

I rute med bassengplanlegginga

: Kommunalsjef for oppvekst, skole og kultur, Jarle Ragnar Meløy fikk ros for arbeidet som er gjort med skolekvartalet så langt. (Foto: Sverre Idar Lakså)

+ ØKSNES: I høst vil politikerne i Øksnes få presentert prosjektskisser på både nytt basseng, og nytt skolekvartal på Myre. – Vi er i rute, sier skolesjef Jarle Ragnar Meløy.

Sverre Idar Lakså


annonse