annonse

– Midlertidig eller permanent?

Skoleflytting
Skoleflytting: Peter Jakobsen. (Foto: Trond K. Johansen)
Ledelsen:
Ledelsen: Rådmann Elise Gustavsen og ordfører Karianne B. Bråthen. (Foto: Trond K. Johansen)
Orientert
Orientert: Formannskapet fikk orientering fra kommunalsjef for skole, Lill Sørensen. (Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES: Formannskapet ville til bunns i saken om flyttingen av småtrinnet til Myre er å regne som permanent eller bare midlertidig.

Trond K. Johansen

Lill Sørensen, som er kommunalsjef for skole, er rådmannens forlengede arm i denne saken. Hun sier til politikerne at når en først går til det skritt å flytte elever for en kortere periode, vil det trolig være vanskelig å flytte dem tilbake.

– Og da tenker jeg på elevene. De knytter raskt band til medelever og skole og da er det ikke hensiktsmessig å rykke dem opp igjen for å flytte dem tilbake til sin gamle skole, sa hun.

Hun ser det nok som mest hensiktsmessig at det blir fram til sommerferien.

Og da stiller politikerne spørsmål om dette er å anse som ei permanent flyttong eller om det fortsatt er å se på som ei midlertidig flytting. Fra høsten skal nemlig hele Sommarøyskolen være flyttet over til Myre skole.

Foreldre ikke enig

Peter Jakobsen, som er nestleder i FAU ved Sommarøy skole gikk tirsdag ut med et krasst brev til ordfører og administrasjon der han kritiserer fremgangsmåten denne saken er handtert på.

I ettertid har også Veronica Gabrielsen, som også sitter i FAU ved samme skole, kommet med følgende uttalelse.

– Jeg vil med dette presisere at verken FAU eller foreldregruppa som helhet stiller seg bnak uttalelsen fra Peter Jakobsen.

– Mange av oss har over tid vært kritiske til bemanningssituasjonen ved Sommarøy skole og anser avgjørelsen kommunalsjef Lill Sørensen har tatt, i samråd med ansatte ved både Sommarøy og Myre skole, som nødvendig for å sikre kvalitet i elevenes læring siste del av dette skoleåret.

–Jeg og flere med meg har både forståelse og respekt for at kommunalsjefen handhever opplæringsloven slik det er blitt gjort i dette tilfellet. Det er ikke akseptabelt at elevene ved Sommarøy skole har et dårligere tilbud enn elever ved øvrige skoler i kommunen.

Hun slutter brevet med å si at endringer som dette ofte fortoner seg verst for enkelte foreldre og ikke for majoriteten av barna det faktisk angår.

– Synes det er ryddig

Rådmannen startet møtet med å beklage at det ble et hasteinnkalt møte, men at hun gledet seg over at alle kunne møte og at det var mulgi å få gitt samme informasjon til alle samtidig.

– Jeg synes prosessen har væt godt styrt fra Lill Sørensen, sa Elise Gustavsen.

Ledelsen:
Ledelsen:: Rådmann Elise Gustavsen og ordfører Karianne B. Bråthen. Foto: Trond K. Johansen

Johnny Rinde Johansen (H)er av den formening at det ble gitt rask og viktig informasjon til politikerne, selv om et av medlemmene i formannskapet rakk å få denne informasjonen fra foreldre, før han fikk det gjennom de rette kanalene.

– Jeg oppfatter ikke dette som en nedleggelse eller strukturell endring. Jeg ser på dette som en måte å opprettholde et godt undervisningstilbud for elevene ved Sommarøy skole, sa Rinde Johansen.

Orientert
Orientert: Formannskapet fikk orientering fra kommunalsjef for skole, Lill Sørensen. Foto: Trond K. Johansen

Formannskapet valgte å lukke møtet for å kunne gå i dybden og få med seg den infoen de trengte for å kunne ta en endelig beslutning. Saken var i utgangspunktet bare som ei orientering til formannskapet.

annonse